Cofnięte wakacje autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie przychylił się do uwag mieszkańców dotyczących linii 54, kursującej z Szerokiego na Węglin Południowy. Tą linią pojedziemy, ale jedynie w dni powszednie.
Mieszkańcom brakuje linii „54”, zdjętej z rozkładu na czas wakacji. Została ona stworzona z inicjatywy rady dzielnicy Szerokie z myślą o uczniach dojeżdżających do szkół w południowo-zachodnim rejonie miasta. – ale nie jest to linia wyłącznie szkolna. Jej zniknięcie utrudnia mieszkańcom dzielnicy dotarcie do miasta. Mówimy o jedynej linii miejskiej – mówi Maria Dudziak, przewodnicząca zarządu dzielnicy Szerokie. O przywrócenie pełnego rozkładu jazdy wnioskowały na początku lipca radne Anna Ryfka i Monika Orzechowska.
Zmiany w rozkładzie obowiązują od 15 lipca.CH