Coraz więcej zajęcy

O tym, że ten powszechnie lubiany długouch spotykany jest już coraz częściej w środowisku naturalnym nie trzeba przekonywać nikogo. Populacja tego ssaka wolno wzrasta i zaczyna się spotykać zające na łąkach, polach i w lasach.

Na dramatyczny spadek liczebności miało wpływ, jak to zazwyczaj bywa w przyrodzie, wiele nakładających się na siebie negatywnych czynników. Do najbardziej znaczących należą te wpływające na zmianę stanu siedlisk: klimat i struktura oraz sposób użytkowania gruntów. Do tego doszły choroby i presja drapieżników. Na zające poluje wiele gatunków zwierząt, przy czym w diecie niektórych z nich, np. lisa, zając zajmuje niemal 50% składu gatunkowego ofiar.
Zając to również zwierzyna łowna, na którą dawniej dość intensywnie polowano. Obecnie w większości obwodów łowieckich nie prowadzi się odstrzału zajęcy, a koła angażują się aktywnie w akcje odbudowy populacji tego gatunku. W działaniach tych kolejny już rok uczestniczą KŁ Nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie i KŁ r 85 „Sokół” w Chełmie, których tereny łowieckie pokrywają się w części z Chełmskim Parkiem Krajobrazowym. W ramach realizowanego przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim” wypuszczono ponad sto zajęcy z wolier adaptacyjnych we wsi Poczekajka i Rudka (gmina Ruda-Huta) oraz Turka (gm. Dorohusk) Przy odłowie zajęcy w wolierze uczestniczyli: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, stażyści, członkowie i zarządy poszczególnych kół.

Pozostaje mieć nadzieję, że krajobraz Chełmskiego Parku Krajobrazowego z rozproszoną zabudową, mozaiką pól uprawnych, wilgotnych łąk, zadrzewień i oczek śródpolnych, niezdominowany jeszcze przez rolnictwo intensywne, zwiększy szansę przeżycia zajęcy, tak niegdyś charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego.  Paweł Łapiński

Dokarmianie

(24 stycznia) Dzieci z Gminnego Przedszkola w Urszulinie dokarmiały zwierzynę łowną razem z myśliwymi z Koła Łowieckiego nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie na obwodzie łowieckim nr 111. Przedszkolaki zobaczyły paśnik, gdzie wykłada się koniczynę i siano oraz kukurydzę, zboże, warzywa. Dowiedziały się, że w lizawkach znajduje się sól, która w okresie zimy dostarcza zwierzętom wielu potrzebnych mikroelementów. Zobaczyły wiele tropów zwierząt na śniegu oraz miejsce, gdzie spał łoś. Podziękowały myśliwym laurkami. Na zakończenie wszyscy wspólnie upiekli kiełbaski przy ognisku.

Edukacja ekologiczna

W ramach działań związanych z obchodami 1000-lecia pobytu Bolesława Chrobrego w Hniszowie, przedstawiciele Koła Łowieckiego nr 23 „Szarak” w Chełmie uczestniczyli w spotkaniu z uczniami szkoły w Rudzie-Hucie. Tematem przewodnim była prezentacja Łowiectwo dawniej i dziś. Podczas kilku lekccji, w których uczestniczyło ponad 60 uczniów, przekazano wiele informacji związanych z łowiectwem oraz tradycją i kulturą łowiecką. Młodzież poznała historię Koła, gatunki zwierzyny łownej, środowiska jej bytowania. Omówiono także ochronę roślin i zwierząt w naszym regionie.

Zakończenie sezonu polowań zbiorowych na dziki

31 stycznia zakończył się okres organizacji polowań zbiorowych na dziki. W ostatnią sobotę i niedzielę stycznia większość kół organizowała polowania kończące sezon polowań zbiorowych. W KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie polowano zbiorowo w sobotę, w obwodzie łowieckim nr 165 „Las Gałęzów”, a w niedzielę w obwodzie łowieckim nr 185 „Las Husynne”. Pozyskano po cztery dziki. Królem polowania w sobotę został zaproszony gość Zbigniew Koguciuk – pozyskał okazałego odyńca. W niedzielę Królową polowania została Jolanta Orlon (dwa pozyskane dziki).

20 stycznia w obwodzie łowieckim nr 165 zorganizowano dodatkowe polowania na dziki i drapieżniki w Lesie Majdan Skordiów. Polowanie na siedemnaście strzelb i dziesięciu naganiaczy poprowadził Władysław Derkacz. Aura sprzyjała a bór darzył. Pozyskano osiem dzików. Królem polowania z trzema pozyskanymi dzikami został zaproszony gość Radosław Kliszcz, a Wicekrólem – Mirosław Kabała.

21 stycznia odbyło się kolejne polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 165 „Na Łęgach” dzierżawionym przez KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Licznie przybyli członkowie koła i zaproszeni gości, w sumie dwadzieścia strzelb i dziewięciu naganiaczy z psami. Polowanie poprowadził Zbigniew Gmyrek. Pozyskano dwa dziki i dwa lisy. Jeden pies, po starciu z orężnym dzikiem, wymagał pomocy weterynaryjnej. Królem polowania został Krzysztof Szutkiewicz, Wicekrólem Władysław Derkacz. (m)

Zimowa wyprawa tropami zwierząt

24 stycznia uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Jaślikowie uczestniczyli w zimowym dokarmianiu zwierzyny. Pod opieką nauczycielki przyrody Ewy Knap ruszyli do pobliskiego lasu Niemienice leśnictwa Krasnystaw – na spotkanie z Mariuszem Mazurkiewicz, myśliwym z KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym. Pokrywa śnieżna pozwoliło na obserwację tropów oraz omówienie zwyczajów zwierząt. Uczniowie poznali zasady prawidłowego dokarmiania. Spotkanie podsumowano przy ognisku, posilając się pieczonymi kiełbaskami.

Program „Ostoja”

20 stycznia w wolierach adaptacyjnych nagrywano dla TVP2 program telewizyjny „Ostoja”. Poświęcony jest on realizowanemu przez chełmskich myśliwych programowi odbudowy populacji zająca szaraka. Filmowcy odwiedzili wszystkie trzy funkcjonujące w okręgu chełmskim woliery adaptacyjne (w Poczekajce, Rudce i Turce), przeznaczone do przytrzymywania zajęcy przez okres zimy i tam nagrywali kolejne minuty programu.

Msza w rocznicę śmierci ks. Stanisława Furlepy

(24 stycznia) W Kościele parafialnym w Kaniem odprawiono mszę św. w pierwszą rocznicę śmierci kapelana chełmskich myśliwych – ks. kanonika Stanisława Furlepy. We nabożeństwie uczestniczyli księża z dekanatu siedliskiego i ościennych, parafianie oraz myśliwi z pocztem sztandarowym z KŁ nr 5 „Dabrowa” w Lublinie i członkowie ORŁ
i ZO PZŁ w Chełmie.