Coś dla mężczyzn

Realizatorzy projektu „Dobra droga do pracy” zapraszają mężczyzn po 30. roku życia, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, do udziału w bezpłatnych szkoleniach: „Kucharz”, „Magazynier – hurtownik z obsługą wózka jezdniowego” i „Kierowca z prawem jazdy kat. C i C+E z kwalifikacją wstępną”.

Preferencje w naborze mają panowie długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach i chcący odejść z rolnictwa, tj. rolnicy zarejestrowani w PUP jako os. bezrobotne, prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne o wielkości maksymalnie 2 ha przeliczeniowych. Uczestnicy szkoleń nie tylko mają możliwość zdobycia jednych z najbardziej obecnie poszukiwanych na rynku kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych egzaminem przed certyfikowanymi i honorowanymi przez wszystkich pracodawców instytucjami, ale również zdobycia doświadczenia zawodowego na trzymiesięcznych, płatnych stażach. Uczestnicy mają również zagwarantowane stypendium szkoleniowe w czasie trwania kursu, bezpłatne wyżywienie podczas zajęć, zwrot kosztów dojazdu i materiały szkoleniowe.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze informacyjnym projektu przy placu Niepodległości 1 (Gmach, III piętro, pokój 331), tel. 724 657 153, w Biurze projektu przy ul. Lwowskiej 14, tel. 82 565 44 44 oraz na stronach internetowych www.nst-chelm.pl i www.nowytydzien.pl. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. (rd)