Coś dobrego dla innych

Jedna z inicjatyw społeczno-edukacyjnych realizowanych z klubem seniora „Mimoza” przez Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego

W cyklu „Działacze i społecznicy wśród nas” prezentujemy Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego. Tworzy je grupa osób, którzy chcą zdziałać coś dobrego na rzecz lokalnej społeczności, zwłaszcza dla seniorów, rodzin z małymi dziećmi, niepełnosprawnych, bezrobotnych.

Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego istnieje od 8 lat. Do rejestru KRS zostało wpisane 8 marca 2013 roku. Jego powstanie to rezultat zaangażowania pracowników tzw. trzeciego sektora, którzy pracując w organizacjach realizujących projekty o charakterze komercyjnym, inwestycyjnym chcieli realizować działania na rzecz społeczności lokalnej oraz najbliższego środowiska. Działalność stowarzyszenia ma swój początek w niewielkich inicjatywach, takich jak projekt „Chełm kocha recykling” (2014), finansowany ze środków Mondis i Samsung, w ramach którego przeprowadzona zbiórka baterii okazała się rekordowa w skali kraju.

Systematycznie rozwijało też kompetencje członków i wolontariuszy stowarzyszenia, m.in. podczas realizacji projektu „ChRKS organizacją uczącą się” (2014) FIO Lubelskie lokalnie, który pozwolił zdobyć wiedzę na temat pozyskiwania dofinansowań, tworzenia projektów czy fundraisingu. Realizowano także projekt „Akademiamediow.eu” przy współpracy z II LO, dzięki dotacji Fundacji BZ WBK, w ramach którego uczniowie brali udział w warsztatach edukacyjnych z zakresu dziennikarstwa. Organizacją zarządzają prezes – Marcin Kowalski oraz skarbniczka Aneta Radomska, którzy współpracują na co dzień z grupą 10 wolontariuszy stowarzyszenia.

Zasięg działania organizacji to przede wszystkim Chełm i gmina Chełm. Realizowano też projekty w gminach Białopole i Wojsławice. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje również z organizacją pozarządową „A Rocca” z Sycylii. Do najważniejszych celów jego działalności należy realizacja przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej, w tym dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Skupia się ono działaniach o charakterze ekologicznym, społecznym, angażujących uczestników w przedsięwzięcia służące rozwojowi ich kompetencji, wiedzy, wzrostowi aktywności w środowisku lokalnym.

– Szczególny sentyment mamy do projektu „Chełmski Klub Rodziców”, dzięki któremu udało nam się zaktywizować bardzo liczną grupę rodziców dzieci wieku do lat trzech, biorących udział w cyklu zajęć i warsztatów budujących ich kompetencje wychowawcze – mówi Aneta Radomska. – Bardzo cenimy sobie też współpracę z chełmskimi seniorami. Kilkakrotnie realizowaliśmy inicjatywy społeczno-edukacyjne z klubem seniorów „Mimoza”.

Działalność organizacji przebiega dwutorowo, z jednej strony są to inicjatywy społeczne takie jak ostatnia, listopadowa akcja „Wymień elektrośmieci na sadzonki”, w ramach której udało się zebrać kilkaset kilogramów zużytego sprzętu RTV i AGD. Drugi aspekt to aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz związane z nią dwa projekty: „Dotacja na firmę” realizowany we współpracy ze Stowarzyszenie LGD „Ziemi Chełmskiej” i „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”, którego partnerem jest Fundacja Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych Społecznik. W ramach tych projektów istnieje możliwość otrzymania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do tej pory prawie 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo założyło swoje firmy, a w ciągu najbliższego roku taką szansę otrzyma jeszcze drugie tyle.

Chełmskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego posiada także Certyfikat ISO 9001;2015 Training and consulting services, który pozwolił organizacji na usprawnienie bieżącej działalności, lepszy przepływ informacji oraz zapewnienie dobrej obsługi realizowanych przedsięwzięć. Członkowie stowarzyszenia systematycznie podnoszą swoje kompetencje uczestnicząc w dostępnych szkoleniach dla organizacji pozarządowych oraz pełniąc funkcje ekspertów komisji konkursowych przy Urzędzie Miasta Chełm przyznających środki na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zasiadali także m.in. we władzach Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, wywierając realny wpływ na sytuację sektora NGO na terenie Chełma. Zaangażowanie organizacji zostało zauważone przez władze lokalne. W 2018 roku stowarzyszenie otrzymało dyplom wojewody lubelskiego wraz z medalem za działalność na rzecz społeczeństwa i regionu. Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego wkrótce przystąpi do Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here