Cóż masz człowiecze, czego byś nie otrzymał

Na pierwszym planie Ojciec Ludwik Wiśniewski i prof. Aleksander Hall, były opozycjonista i minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, który wygłosił mowę laudacyjną na cześć laureata

Dominikanin, Ojciec Ludwik Wiśniewski, wieloletni duszpasterz akademicki w Lublinie i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, który wychowywał i kształtował młodzież w duchu wartości patriotycznych odebrał w piątek akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin. Jest czternastą osobą, która otrzymała to przyznawane od 1994 roku zaszczytne wyróżnienie dla osób, które swoją działalnością i postawą rozsławiają Kozi Gród, zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.

Honorowe Obywatelstwo Miasta Lublin nadawane jest uchwałą Rady Miasta z inicjatywy Prezydenta lub grupy radnych. W sprawie nadania wyróżnienia Ojcu Ludwikowi Wiśniewskiemu, stosowną uchwałę Rada Miasta podjęła na sesji w dniu 23 kwietnia 2020 r., na której tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lublin otrzymał również światowej sławy okulista prof. Giuseppe Guarnaccia.

– Dzisiejszy dzień to wielkie święto wszystkich lublinian. Miasto zyskuje bowiem Honorowego Obywatela, który swoją postawą i autorytetem będzie je reprezentować i promować – mówił podczas piątkowej uroczystości w Teatrze Starym prezydent Krzysztof Żuk. – Lublin jest takim miejscem na ziemi, które na zawsze zapada w sercach tych wszystkich, którzy wiązali z nim swoje losy, ale także w sercach mieszkańców na zawsze zapadają wielkie lubelskie postacie, do których Ojciec Ludwik Wiśniewski się zalicza. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin jest naszym wyrazem wdzięczności i uznania za wkład Ojca w kształtowanie, dbanie o sumienia Polaków w tak trudnych dla naszego narodu czasach, ale też za to, że czyni to nam. To nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta jest niewątpliwie dla nas zaszczytem. Jest także potwierdzeniem zasług Ojca dla naszego miasta, dla naszej ojczyzny, a przede wszystkim drugiego człowieka – dodał prezydent Żuk.

Ojciec Ludwik Wiśniewski urodził się w 1936 r. w Skierbieszowie. To wieloletni duszpasterz akademicki w Lublinie i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, który wychowywał i kształtował młodzież w duchu wartości patriotycznych. Przez lata swojej działalności miał wkład w tworzenie środowisk demokratycznej opozycji, a z kręgu wychowanków Ojca wywodzi się wielu liderów niepodległej Polski. Od 1972 do 1981 roku Ojciec Ludwik Wiśniewski pracował w Lublinie jako duszpasterz akademicki, w tym czasie organizował spotkania dyskusyjne z udziałem środowisk niezależnych. Wspólnie ze studentami wspierał robotników – ofiary wydarzeń czerwca 1976 roku.

Był współzałożycielem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, sygnatariuszem „Apelu do społeczeństwa polskiego” oraz uczestnikiem ogólnopolskich spotkań działaczy ROPCIO. W latach 1977–1979 uczestniczył w spotkaniach z działaczami KSS Komitetu Obrony Robotników. Współtworzył i wspomagał Ruch Młodej Polski.

Od 1980 roku był kapelanem Solidarności, a po 13 grudnia 1981 roku zajął się organizacją pomocy osobom represjonowanym. W Lublinie był duszpasterzem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz pomysłodawcą i założycielem Akademii „Złota 9”– szkoły służby obywatelskiej dla młodzieży Lubelszczyzny.

Ojciec Ludwik Wiśniewski jest także Honorowym Obywatelem Gdańska i Wrocławia, miast których prezydenci: Aleksandra Dulkiewicz i Rafał Dutkiewicz (był prezydentem w latach 2002-2018) gościli na piątkowej uroczystości.

Ojciec Ludwik Wiśniewski dziękując prezydentowi Żukowi za wyróżnienie przyznał najpierw, że „nadanie mogło odbyć się zwyczajnie prościutko, a będzie to uczynione nie wiem z…. zadęciem” – te słowa wywołały uśmiech na twarzach wielu znamienitych gości.

O sobie mówił jak zwykle skromnie. – Przez wszystkie lata brzmią w mi w uszach słowa św. Pawła: „Cóż masz człowiecze, czego byś nie otrzymał”. To Pan Bóg tym światem kieruje. Umieszcza człowieka w tym lub innym miejscu. To, co człowiek czyni, tego sam nie wymyślił, sam nie zrobił, to jest darem od Boga – mówił Ojciec Wiśniewski. Na koniec zaapelował – Nie dajmy się podzielić – odnosząc się do niedawnych obchodów 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. – To jest niesamowite, to jest hańba, żeby ci którzy Solidarność tworzyli zostali wyeliminowani, wyrzuceni z głównych obchodów. I chciałbym, aby ten mój krzyk doszedł do tych, którzy zostali wybrani na ważne stanowiska w tym kraju – grzmiał.

W gronie Honorowych Obywateli Miasta Lublin oprócz Ojca Ludwika Wiśniewskiego znajdują się: prof. Wiesław Chrzanowski, prof. Andrzej Nikodemowicz, dr Wanda Półtawska, Julia Hartwig, Rita Gombrowicz, prof. Rocco Buttiglione, Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, prof. Norman Davies, ks. abp Bolesław Pylak, Św. Jan Paweł II, Prezydent Miasta Lublin Marian Chojnowski, O. Hubert Czuma, ks. Infułat Grzegorz Pawłowski oraz prof. Giuseppe Guarnaccia. BS