Cudze chwalicie…

W ZSO nr 8 w Chełmie po raz pierwszy odbyły się Dni Kultury Regionalnej. Miały one na celu przybliżyć dzieciom i młodzieży sylwetki lokalnych twórców i regionalistów.

 

Uczniowie uczestniczyli w licznych spotkaniach, które wzbogaciły ich wiedzę o mieście, regionie oraz dały możliwość poznania ludzi z pasją. Wśród gości znaleźli się: Józef Tworek – znawca Chełmskich Podziemi Kredowych; Waldemar Taurogiński – poeta, pisarz, krytyk literacki, księgarz, wydawca, znawca życia literackiego Chełma; Adam Kędzierawski – regionalista, twórca fraszek; Jerzy Grosman – twórca ekslibrisów znanych chełmian; Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy”; Grupa Literacka „Lubelska 36” reprezentowana przez Waldemara Taurogińskiego i Teresę Pyc; Krystyna Igras – poetka, autorka opowiadań, malarka.
Dzieci i młodzież miały również okazję zwiedzać Izbę Regionalną oraz zakupić na kiermaszu książki, tomiki poezji lokalnych twórców, opracowania historyczne regionalistów oraz prace albumowe o naszym mieście i regionie. Gimnazjaliści odwiedzili także Stowarzyszenie Twórcze „Pasja”, gdzie zapoznali się z pracami malarskimi lokalnych artystów. (esp)

News will be here