Cyfrowy powiat

Do końca 2020 roku mapy powiatu świdnickiego zostaną „ucyfrowione”. W praktyce oznacza to szybszy i łatwiejszy dostęp do nich. Wszystko dzięki projektowi, na który powiat otrzymał 5,5 mln zł unijnego dofinansowania.


W ubiegłym tygodniu w Lublinie odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. Głównym tematem spotkania było omówienie realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. To partnerski projekt dwudziestu powiatów ziemskich województwa lubelskiego, który zakłada „ucyfrowienie” powiatowych zasobów geodezyjnych. Kwota, jaka w projekcie przypada dla powiatu świdnickiego, to ponad 5,5 mln zł, przy czym 15 proc. to stanowi własny.
Środki te zostaną wykorzystane na przeprowadzenie modernizacji geodezyjnej, obejmującej 52 212 działek na terenie całego powiatu. W ramach projektu do końca marca tego roku wykonana zostanie cyfrowa ortofotomapa, obejmująca zdjęcia terenu. W 2017 roku zostały ogłoszone przetargi na modernizację danych geodezyjnych. Wyłoniono wykonawców na część prac w ramach pierwszego etapu i opracowano dokumentację, której celem było przygotowania etapu drugiego.
– Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do ostatniego, trzeciego etapu projektu – informuje starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk.
– W pierwszym etapie na terenie Świdnika modernizacją zostanie objętych blisko 9 tysięcy działek w obrębach geodezyjnych: Kolonia Świdnik Mały, Kolonia Biskupie, Miasto Świdnik, Nadleśnictwo Świdnik, Kolonia Krępiec – dodaje Jakub Osina, członek zarządu powiatu.
Obecnie interesanci, którzy występują do starostwa o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków, otrzymują je przeważnie w wersji papierowej. Dzięki ucyfrowieniu map formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii zdecydowanie się skrócą. Część spraw będzie można załatwić nie ruszając się z domu.
Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2020 roku. Wśród planowanych zadań są m.in.: dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych. (w)