Cywilizacja na bazarze

Zadaszenie, węzeł sanitarny, oświetlenie. Takich zmian w pierwszej kolejności oczekują i klienci i kupcy z miejskiego targowiska. W minionym tygodniu przedstawiciele ratusza poinformowali o wynikach przeprowadzonych kilka tygodni temu ankiet.
Przedstawiciele urzędu na początku sierpnia ruszyli na miejskie targowisko. Ich zadaniem było zebranie opinii kupujących i handlujących na bazarze. Pytania, na które odpowiadali mieszkańcy, miały pokazać urzędnikom, jakich zmian na targowisku oczekują zarówno osoby robiące w tym miejscu zakupy, jak i pracujące.
Klienci odpowiadali na pytania, od kiedy i jak często odwiedzają targowisko i w jakie dni tygodnia. Ankieterzy pytali ich również o produkty, w które zaopatrują się na bazarze i w jaki sposób przemieszczają się na zakupy. Z kolei osoby sprzedające były pytane o to, czym się zajmują poza pracą na targowisku, jak długo prowadzą swoją działalność, w jakich dniach można ich spotkać na bazarze i jak oceniają przyszłość targowiska. Kupujących i sprzedających ankieterzy pytali również o najdogodniejsze godziny funkcjonowania bazaru i proponowane zmiany na jego terenie. W sumie urzędnicy zebrali ok. 400 opinii, które trafiły do ratusza. W minionym tygodniu przedstawiciele władz miejskich informowali o oczekiwaniach wobec targowiska, które najczęściej pojawiały się w odpowiedziach.
– Z ankiet, które już zostały przeanalizowane, wynika, że zarówno klienci, jak i handlujący oczekują przede wszystkim zadaszenia. Wielu z nich, mówiąc o modernizacji, wskazało ogólną chęć poprawy estetyki miejsca, wybudowania nowych stołów, utwardzenia terenu przy torach. W ich opinii brakuje także toalet oraz miejsc parkingowych. Kilka osób opowiedziało się za uruchomieniem punktów gastronomicznych i wzmożona kontrolą zezwoleń na handlowanie – wylicza Łukasz Reszka z urzędu miasta w Świdniku.
Przedstawiciele ratusza zapewniają, że zdanie respondentów będzie wzięte pod uwagę.
– Dużym ułatwieniem było to, że zarówno przedsiębiorcy, jak i kupujący bardzo chętnie udzielali odpowiedzi na nasze pytania – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika – Dzięki jasnej wizji, przekazanej przez zainteresowanych przyszłością targowiska, dzisiaj możemy podjąć kolejne kroki związane z planowaniem jego przebudowy.
W urzędzie miasta już odbyły się konsultacje związane z dalszymi pracami. Jeszcze w tym roku ma zostać przygotowany projekt targowiska z uwzględnieniem odpowiedzi z ankiet. W budżecie miasta na ten cel zostało zagwarantowane 100 tys. zł. Kolejnym krokiem będzie przebudowa obiektu. – W pierwszej kolejności planuje się budowę zadaszenia starego targowiska. Pojawi się też nowy węzeł sanitarny oraz oświetlenie – mówi Łukasz Reszka.
Przedstawiciele ratusza tłumaczą również, że będą szukać pieniędzy zewnętrznych na sfinansowanie przedsięwzięcia. Chcą zwrócić się o dotację na przebudowę targowiska do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.(kal)

Targowisko na tapecie

Kupcy pracujący na świdnickim targowisku już od lat zwracali się o jego przebudowę. W tym roku sprawą zajmowali się również radni. Po konsultacjach z właścicielami stoisk członkowie komisji Strategii i Rozwoju złożyli do władz miasta zbiór wniosków dotyczących zmian na targowisku. Są one zbieżne z wynikami niedawno przeprowadzonej ankiety.