Cywilny personel medyczny w WOT

Wojska Obrony Terytorialnej stawiają także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w WOT. Na żołnierzy chcących rozwijać swoje medyczne kompetencje czekają nieodpłatne kursy.

Por. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, przypomina, że żołnierze tej formacji mogą nieodpłatnie korzystać z bogatej oferty kursów organizowanych przez wojskowe, medyczne ośrodki szkolenia oraz liczyć na dofinansowanie kosztów studiów, nauki, stażu, kursów lub specjalizacji rozwijających kompetencje przydatne zarówno w służbie wojskowej, jak i dotychczasowej pracy zawodowej.

– O tym jak ważna jest praca personelu medycznego oraz jak cenne, dla całego systemu bezpieczeństwa, są jego umiejętności i wiedza, nie trzeba przypominać – mówi por. M. Gaborek. – Wojska Obrony Terytorialnej stawiając na praktyczne kwalifikacje, działając w ramach programu rozwoju talentów i zarządzania kompetencjami żołnierzy inwestują właśnie w te zdolności.

Inwestycja w personel medyczny to inwestycja w cały sektor ochrony zdrowia w Polsce. Aktywizacja podnoszenia kwalifikacji zawodowych personelu medycznego w WOT, niezbędnych do wykonywania zadań podczas działań wojennych, ale także w sytuacji katastrof czy klęsk żywiołowych oraz do niesienia pomocy i ratowania zdrowia i życia wśród lokalnej społeczności znacząco wpływa na poziom bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

Na żołnierzy chcących rozwijać swoje medyczne kompetencje podwójnego zastosowania – przydatne zarówno w Siłach Zbrojnych jak i w pracy na rynku cywilnym czekają organizowane przez wojskowe centra kształcenia kursy: doskonalące (m.in. „Wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie”, „Techniki ultrasonograficzne typu FAST w urazach”, „Zdarzenia masowe w warunkach przedszpitalnych i zarządzanie kryzysowe w czasie pokoju”, CLS, itp.), specjalistyczne (m.in. w zakresie wykonywania i interpretacji EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej itd.), kwalifikacyjne. Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na kształcenie podyplomowe (m.in. specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa: operacyjnego, ratunkowego, chirurgicznego, itd.), dofinansowania lub zwrot kosztów kursów, szkoleń i staży realizowanych poza systemem szkolnictwa wojskowego oraz studiów wyższych licencjackich lub magisterskich na kierunku pielęgniarstwo.

Por. M. Gaborek informuje, że z programu mogą skorzystać żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową, będący na etacie medycznym w WOT, cywilnie wykonujący zawód medyczny, bądź w najbliższej przyszłości planujący podjęcie takiego zawodu. W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w medycznym korpusie osobowym służbę pełni ponad 260 żołnierzy, jednak nabór chętnych z kompetencjami medycznymi nadal trwa.

Osoby wykonujące zawody medyczne oraz uczniowie i studenci kształcący się w tych kierunkach, którzy chcą swoje sprawności i doświadczenia wykorzystać w służbie wojskowej, nabyć nowych umiejętności i podnosić swoje kompetencje zawodowe, powinny zgłosić się do odpowiedniego Wojskowego Centrum Rekrutacji, aby złożyć wniosek o powołanie. Można również skontaktować się z mobilnym rekruterem 2 LBOT lub aplikować za pośrednictwem portalu www.zostanzolnierzem.pl. Dostępna jest także bezpłatna infolinia 800-696-077 oraz strona internetowa www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące rekrutacji i służby w WOT. (opr. mo, fot. WOT)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here