Czarowali słowem

Kilkudziesięciu uczniów i uczennic z Krasnegostawu wzięło udział w piętnastym międzyszkolnym konkursie recytatorskim dla klas I-III szkół podstawowych. Patronat nad wydarzeniem sprawowała burmistrz Hanna Mazurkiewicz.

 

W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem „Czarowanie słowem”. Po wysłuchaniu recytatorów z poszczególnych szkół, jury w składzie: Ewa Adamczuk, Joanna Borecka-Hryniewicz oraz Justyna Pawlas, biorąc pod uwagę interpretację utworu, poprawność i ekspresję prezentacji oraz ogólne wrażenie artystyczne wyłoniło następujących laureatów: w kat. klas pierwszych: 1. Martyna Basińska (SP nr 5, opiekun – Bożena Chmielewska), 2. Emilia Czaban (SP nr 1, opiekun – Joanna Budzyńska), 3. Karolina Gruszecka (SP nr 1, opiekun – Anna Madeja), wyróżnienie – Marceli Wędzina (SP nr 4, opiekun – Małgorzata Wróbel), w kat. klas drugich: 1. Marcelina Kliszcz (SP nr 4, opiekun – Jadwiga Skrzypek), 2. Martyna Liśkiewicz (SP nr 1, opiekun – Dorota Mojska-Bąk), 3. Łucja Gruszecka (SP nr 1, opiekun – Marta Mazurek), wyróżnienie – Maja Mochniej (SP nr 5, opiekun – Marzena Krzysztofiak) i Alicja Wójtowicz (SP nr 5, opiekun – Marzena Krzysztofiak), w kat. klas trzecich: 1. Natalia Knap (SP nr 1, opiekun – Jolanta Lewandowska-Giereś), 2. Michał Kowalczyk (SP nr 5, opiekun – Ewa Matysiak), 3. Lena Skrzypiec (SP nr 4, opiekun – Renata Kwiecień), wyróżnienie – Julia Świech (SP nr 5, opiekun – Ewa Matysiak). Laureaci odebrali nagrody z rąk sekretarza miasta Krzysztofa Gałana oraz dyrektor ZS nr 5 Justyny Haładyj. Imprezę przygotowały i prowadziły nauczycielki ZS nr 5 – Bożena Chmielewska i Marzena Krzysztofiak. (k)