Czas na Wiejską

Miasto Świdnik startuje z kolejną dużą inwestycją drogową. Tym razem chodzi o liczącą sobie ponad kilometr długości, wciąż gruntową, ulicę Wiejską. Na oferty od zainteresowanych jej wybudowaniem firm czeka do 14 listopada.

Projekt zakłada m.in. budowę asfaltowej jezdni o szerokości ok. 5, chodników (szer. ok. 2 m), ciągu pieszorowerowego, zjazdów oraz budowę lub przebudowę infrastruktury podziemnej (sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i studniami chłonnymi, budowę sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, budowę kanału technologicznego) i oświetlenia ulicznego.

Prace obejmują też wycinkę drzew i krzewów oraz infrastruktury kolidującej z nową drogą. Asfaltowa nawierzchnia pojawi się na odcinku liczącym ok. 1,2 km, poczynając od działek nr 237/12 i 245 do ul. Gospodarczej, następnie na odcinku od ul. Gospodarczej do Wyszyńskiego, od Wyszyńskiego do skrzyżowania z Barwną i Tęczową, a stąd do al. Solidarności.

Szacowany koszt inwestycji to ok. 8,4 mln zł. Lwią część tej kwoty (8 mln zł) stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

– Ostateczną cenę poznamy oczywiście w przetargu – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. – Przewidywany termin realizacji to 7 miesięcy. Mamy nadzieję, że uda nam się wybrać wykonawcę i na przełomie roku podpisać umowę. To oznaczałoby, że w lipcu ulica mogłaby być na ukończeniu.

Przyjęliśmy taką strategię, aby te największe ulice, przy których mieszka najwięcej mieszkańców budować w pełnej infrastrukturze, a te mniejsze, boczne modernizować w ramach naszego programu utwardzania dróg gruntowych. Wiejska, to po Drewnianej, Działkowca i Witosa, ostatnia z dużych ulic zaplanowanych na tę kadencję. Gruntówki zostały już ukończone, więc kiedy zakończymy Wiejską, będzie można powiedzieć, że wypełniliśmy założenia. Oczywiście wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia – obecnie projektujemy ulice Deotymy i Bażantową, ulice na os. Olimpijczyków, od podstaw budujemy ul. Chryzantemową i parking przy niej. (w)