Czas Olejniczaka

Krzysztof Olejniczak, nauczyciel religii i edukacji dla bezpieczeństwa, został w zastępstwie dyrektorem II Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Szkołą ma kierować do czasu rozstrzygnięcia sytuacji zawieszonej w obowiązkach dyrektor Marty Klasury.

Mija rok od zawieszenia w obowiązkach dyrektor II LO, Marty Klasury. O jej problemach pisaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy, Klasura nie zapewniła indywidualnego nauczania dla ciężko chorego ucznia, tłumacząc, że lekarz nie wyraził zgody, by ktokolwiek z zewnątrz z nim się kontaktował.

Sprawą zajął się rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie lubelskim, który po zapoznaniu się z dokumentacją skierował wniosek do komisji dyscyplinarnej o ukaranie dyrektor II LO. Komisja wymierzyła jej karę nagany z 3-letnim wpisem do akt. Marta Klasura odwołała się do rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli przy ministrze.

Decyzji nie ma do dziś, choć mija rok od złożenia przez nią zażalenia. Jeśli rzecznik w resorcie podtrzyma postanowienie komisji wojewódzkiej, Klasura całkowicie pożegna się ze stanowiskiem i nie będzie mogła przystąpić do kolejnego konkursu na dyrektora II LO.

Tuż po zawieszeniu jej w obowiązkach dyrektora szkołą w zastępstwie kierowała dotychczasowa wicedyrektor Katarzyna Krzysteczko-Wróbel. W sierpniu ubiegłego roku zrezygnowała z funkcji i ówczesna prezydent Agata Fisz zastępstwo powierzyła Marioli Szynal. Ta z kolei w styczniu br. poinformowała prezydenta Jakuba Banaszka, że szkołą pokieruje tylko do 8 lutego, bo ma problemy ze zdrowiem.

Jej miejsce zajął nauczyciel religii i edukacji dla bezpieczeństwa, Krzysztof Olejniczak. Ma pełnić w zastępstwie funkcję dyrektora do czasu rozstrzygnięcia sprawy Marty Klasury. (r)