Czterdziestka bez pracy

Od 1 września br. nie ma pracy dla 40 nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym byli zatrudnieni w chełmskich placówkach oświatowych. Piętnastu z nich to pedagodzy mianowani i dyplomowani, pozostali zaś pracowali na umowach terminowych, ważnych do 31 sierpnia. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 10 nauczycieli przeszło na emeryturę. Z kolei 21 obecnie przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia.

Koniec sierpnia i początek września w szkołach był bardzo gorący. Dyrektorzy szukali wolnych godzin dla nauczycieli pozostających bez pracy.
W maju br. 20 pedagogów zatrudnionych przez mianowanie na czas nieokreślony dostało wypowiedzenia. Po naborach do klas pierwszych udało się znaleźć godziny dla pięciu osób.
– Niestety, dla pozostałych piętnastu nauczycieli, mimo naszych wysiłków, nie udało się znaleźć etatów – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie.
Ostatecznie utrzymano w mocy cztery wypowiedzenia w II LO, trzy w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, dwa w SP nr 10, po jednym: w ZSO nr 1, I LO, IV LO, Zespole Szkół Budownictwa, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Zawodowych nr 5.
Godziny dla pięciu zwolnionych nauczycieli udało się znaleźć również dzięki temu, że 10 pedagogów z dniem 31 sierpnia zdecydowało się przejść na emeryturę. Wolne etaty powstały w: ZST – 3, ZSGiH – 2, ZSO nr 8 – 1, I LO – 1 II LO – 1, IV LO – 1 i ZSBiG – 1.
Oprócz piętnastu pedagogów, którzy dostali wypowiedzenia i dziś pozostają bez pracy, z 1 września umów nie przedłużono z 25 nauczycielami, którzy w ubiegłym roku szkolnym byli zatrudnieni na czas określony.
Na urlopach dla poratowania zdrowia obecnie przebywa 21 nauczycieli: czterech w II LO (2 matematyków, biolog i bibliotekarz), trzech w ZSE i III LO (anglista, germanista i historyk), dwóch w SP nr 4 (nauczyciel ze świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej) oraz po jednym: z PM nr 8 i PM nr 13 (wychowanie przedszkolne), ZSO nr 1 (polonista), ZSP nr 3 (wuefista), ZSO nr 7 (pedagog specjalny), ZSO nr 8 – (wuefista), IV LO (wuefista), ZST – (nauczyciel przedmiotów zawodowych), ZSGiH (matematyk), ZSZ nr 5 (fizyk), CKU (informatyk), ZWiPPP nr 2 (wychowawca w schronisku młodzieżowym). (ptr)