Cztery konkursy, cztery kandydatki

Małgorzata Szutkiewicz, dyrektor PM nr 10 w Chełmie, nie ubiega się o ponowny wybór. Jak ustaliliśmy, ofertę do konkursu złożyła natomiast Elżbieta Głuszek. W pozostałych placówkach: ZSE i III LO, ZSO nr 1 i ZSBiG do konkursów przystąpią wyłącznie obecni dyrektorzy.
Małgorzata Szutkiewicz, która funkcję dyrektora PM nr 10 pełni od pięciu lat, nie zdecydowała się na udział w konkursie. Oznacza to, że z 31 sierpnia br. będzie musiała pożegnać się z zajmowanym obecnie stanowiskiem.
Do konkursu na dyrektora „Dziesiątki” zgłosiła się natomiast Elżbieta Głuszek, osoba spoza placówki. Przez kilkanaście lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Sielcu. Jest jedyną kandydatką.
W tym roku odbędą się w sumie cztery konkursy. Oprócz dyrektor Szutkiewicz z PM nr 10, kadencje kończą się, Edycie Chudobie z ZSE i III LO i Grażynie Ceterze z ZSO nr 1. Z kolei Dorocie Michalskiej z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych z końcem czerwca upływa 10-miesięczny okres pełnienia obowiązków. Zgodnie z przewidywaniami, poza nimi nikt więcej nie złożył dokumentów do konkursów.
Konkursy odbędą się w przyszłym tygodniu. (ptr)

News will be here