Cztery na plusie, cztery na minusie

Znamy wyniki finansowe miejskich spółek za 2016 rok. Podobnie jak w latach ubiegłych, cztery z nich: MPGK, MPEC, PGO i ChTBS zakończyły rok na plusie. Pozostałe: CLA, ChPWiTM, PUM i MPRD zanotowały stratę.

Najlepszym wynikiem może poszczycić się Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Spółka 2016 rok zakończyła zyskiem w wysokości 2 549 311 zł. Tak dobry wynik jest spowodowany m.in. uzyskaną kilka lat temu wysoką dotacją na modernizację oczyszczalni ścieków, którą spółka musi rozliczyć przez okres amortyzowania nowego majątku. Mimo tego, a także wzrostu funduszu płac pod koniec 2015 roku i zwiększenia o 600 tys. zł podatku od nieruchomości (po zakończonej budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) spółka znajduje się w dość dobrej kondycji finansowej.
Zysk w granicach pół miliona złotych wypracowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak podkreśla prezes spółki Mirosław Iwiński, to efekt ciężkiej pracy całej załogi MPEC. Powody do zadowolenia ma też Marcin Czarnecki, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami. Spółka 2016 rok zamknęła zyskiem w wysokości 306 389 zł netto. Tak dobrego wyniku PGO już dawno nie uzyskało. Ostatnią komunalną spółką, która ubiegły rok zakończyła na plusie, jest Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wynik w granicach 80 tys. zł napawa optymizmem na przyszłość.
Pozostałe cztery miejskie spółki w 2016 roku zanotowały stratę. Ponad 400 tys. zł na minusie rok zamknął Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. – Z góry wiadomo było, że nasz wynik finansowy będzie ujemny – podkreśla prezes spółki Zbigniew Mazurek. – Kończyliśmy budowę aquaparku, ponosząc przy tym dodatkowe koszty. Już we wrześniu zatrudniliśmy sporą część pracowników, nie notując jeszcze przychodów. Z pieniędzy spółki wykończyliśmy kręgielnię. Poza tym dokonaliśmy sporo zakupów związanych z wyposażeniem obiektu. Aquapark zaczął dopiero zarabiać w grudniu. Wynik za 2016 rok nie jest dla nas jakimś wielkim zaskoczeniem.
Wciąż pod kreską jest Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych. Spółka za 2016 rok zanotowała stratę w wysokości 679 tys. zł. Podobny wynik uzyskała rok wcześniej. Niewiele mniejszy minus odnotowały Chełmskie Linie Autobusowe. Wynik 674 378 zł jest o 470 tys. zł mniejszy, niż w 2015 r. Wysoką stratę ma też Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Dokładnego wyniku nie udało się nam jednak ustalić. (ptr)