Czy fuzja wypali?

Od września SP nr 7 i Przedszkole nr 5 będą funkcjonowały jako jeden zespół

Po żłobkach i przedszkolach przyszedł czas na łączenie kolejnych placówek. Od września w jeden zespół zostaną scalone Szkoła Podstawowa nr 7 i Przedszkole nr 5. Czy taka fuzja będzie korzystna? – Nasze doświadczenie pokazuje, że takie rozwiązania się sprawdzają – zapewniają urzędnicy i zapowiadają, że rozważają również połączenie jednostek pomocy społecznej oraz centralizację obsługi księgowej w oświacie.


W ubiegłym roku Urząd Miasta Świdnik zdecydował o połączeniu czterech miejskich przedszkoli w dwa zespoły (z Przedszkola nr 2 i 3 powstał Zespół Przedszkoli nr 1; z Przedszkola nr 4 i 6 – Zespół Przedszkoli nr 2) oraz dwóch miejskich żłobków w Zespół Żłobków Miejskich. Władze miasta decydując się na taki ruch przekonywały, że usprawni to zarządzanie i funkcjonowanie placówek, a przy okazji przyniesie oszczędności.

– Pierwsze miesiące funkcjonowania zespołów pokazują, że nasze założenia były słuszne. Pod koniec roku zwykle wszystkie placówki oświatowe w tym przedszkola, składały do urzędu miasta wnioski o dodatkowe środki, ponieważ brakowało pieniędzy na niektóre wydatki, w tym na wynagrodzenia. W tym roku jest inaczej, bo z przedszkoli tych wniosków jest zdecydowanie mniej – mówiła w grudniu ub. r. Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik.

Z początkiem nowego roku szkolnego, w jeden zespół połączone zostaną także Szkoła Podstawowa nr 7 i Przedszkole Integracyjne nr 5.

– Każda placówka posiada różne wewnętrzne regulaminy, np. w zakresie ochrony danych osobowych czy polityki rachunkowości, które trzeba zmieniać i aktualizować. Kiedy szkoła i przedszkole będą działać jako zespół tych dokumentów będzie po prostu mniej. Z drugiej strony, zespół, jako większy podmiot na rynku zamówień publicznych, choćby w przypadku powtarzalnego zamówienia na żywienie dzieci, jest w stanie uzyskać lepsze ceny – tłumaczą urzędnicy.

Ratusz rozważa także pomysł połączenia w jeden podmiot – centrum usług społecznych – miejskich jednostek pomocy społecznej. W jego strukturach znalazłyby się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Profilaktyki oraz Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Jak argumentuje magistrat takie rozwiązania przełożyłyby się na efektywność organizacyjną i lepsze wykorzystanie bazy pracowników, zwłaszcza pracowników społecznych.

– Jesteśmy na etapie wstępnych rozmów z kierownikami tych jednostek po to, aby wypracować najlepsze rozwiązania. Kiedy przeanalizujemy ten pomysł; będziemy znali wszystkie plusy i ewentualne minusy tego rozwiązania, przedstawimy radnym koncepcję organizacji takiego centrum – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik.

Miasto analizuje także pomysł scentralizowania zaplecza księgowego w zakresie oświaty. Propozycję w tej sprawie za jakiś czas również zaprezentuje radzie. (w)