Czy to skarga, czy nie skarga?

Wójt Roman Kandziora i Marek Neckier, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu znowu się nie zgadzają. Tym razem w kwestii tego, kto ma prawo zaglądać do aplikacji kandydatów na nauczycieli. Sprawę rozstrzygną radni.

Wygląda na to, że wójt Roman Kandziora i Marek Neckier, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamieniu, ostatnio częściej wymieniają się korespondencją niż rozmawiają. O piśmie dyrektora Neckiera, które niedawno trafiło na biurko wójta, informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Dyrektor po raz kolejny domaga się w nim podania przepisów prawnych, na podstawie których Kandziora w sierpniu 2015 r. wysłał do szkoły urzędników, mających sprawdzić aplikacje kandydatów na nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. W swoim piśmie Neckier wskazuje, że wójt nie ma prawa do podejmowania działań mających na celu sprawdzenie danych osób, które złożyły podania o pracę. Zwraca uwagę, że we wcześniejszej odpowiedzi wójt błędnie podał daty urzędniczej kontroli. Neckier prosi też o udostępnienie spisanej przez urzędników listy kandydatów na nauczyciela, jeśli taka dotarła do wójta. Dyrektor podstawówki w Kamieniu nie zatytułował swojego pisma „skarga na wójta” i nie adresował go do Rady Gminy Kamień. Zapewnia, że jego intencją nie było skarżenie na wójta, a jedynie wyjaśnienie sprawy.
– Nie składałem skargi i nie zamierzam jej składać – mówi dyrektor Neckier. – Chciałem dowiedzieć się wyłącznie o informacje podane w piśmie.
Kandziora twierdzi, że pismo Neckiera było analizowane przez prawników, którzy uznali, iż należy je traktować jako skargę na wójta.
– To pismo nosi znamiona skargi, a ja od skargi się nie wzbraniam – tłumaczy Kandziora. – Skargę rozpatrzy rada gminy. Przygotowany zostanie projekt uchwały w tej sprawie. Radni zajmą się tym na najbliższej sesji.
Wójt poinformował o tym Neckiera pisemnie. W swej odpowiedzi Kandziora napisał też, że „wójt w ramach swych kompetencji nadzorczych dla wykonywania zadań dla dobra publicznego może podejmować działania w postaci wglądu do dokumentów zalegających w aktach szkoły”. (mo)