Czy Wieprz zaleje miasto?

W ostatni czwartek (11 lutego) w sali sejmikowej urzędu miasta Krasnystaw odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez burmistrza Roberta Kościuka z powodu zagrożenia powodziowego na rzece Wieprz.

Posiedzenie poprowadził komendant krasnostawskiej Straży Miejskiej Jacek Policha. – Celem narady było omówienie procedur awaryjnych oraz zapoznanie się z obecną sytuacją meteorologiczną w naszym mieście. Poszczególni przedstawiciele jednostek przybliżyli dostępne siły oraz środki przewidziane do prowadzenia ewentualnej akcji przeciwpowodziowej – mówi Krzysztof Zieliński z urzędu miasta Krasnystaw.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb oraz podmiotów właściwych w sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym na naszym terenie, w tym: komendant powiatowy policji, komendant powiatowy państwowej straży pożarnej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

W związku z dużymi opadami śniegu oraz możliwością wystąpienia lokalnych podtopień, wynikających z roztopów, komenda powiatowa PSP w Krasnymstawie monitoruje stan rzeki. W piątek, 12 lutego, Wieprz miał 428 cm i przekraczał tzw. stan ostrzegawczy, który wynosi 420 cm. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here