Czym uczelnie wabią kandydatów

Lubelskie uczelnie powoli kończą rekrutację kandydatów. Sprawdziliśmy, co w tym roku oferują przyszłym studentom.


Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Największy uniwersytet po wschodniej stronie Wisły i największa uczelnia w Lublinie jak zawsze w swojej ofercie edukacyjnej proponuje przyszłym studentom szeroki wachlarz kierunków. Zakończenie rejestracji kandydatów już 7 lipca.
Przyszli studenci mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Na studiach podyplomowych do wyboru jest ponad 100 kierunków. Ciekawą ofertę, unikalną w skali kraju, przygotował Wydział Chemii UMCS – to specjalność chemia renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznej. Na te elitarne studia obowiązuje limit 20 miejsc. Z kolei Wydział Politologii i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zapraszają wspólnie na międzyobszarowe studiach I stopnia Społeczeństwo informacyjne”. – To kierunek, gdzie kreatywnie spotykają się: świat informacji, technologie cyfrowe i komunikacja społeczna. Zależy nam na tym, aby nasi absolwenci byli w przyszłości liderami zmian w tym obszarze, projektowali i wdrażali w nim zmiany społeczne i biznesowe, zabierali głos w debacie publicznej i budowali komunikacyjne mosty pomiędzy różnymi środowiskami – informuje Aneta Adamska rzecznik prasowy UMCS. Nowe kierunki studiów pojawiły się także na Wydziale Humanistycznym: technologie cyfrowe w animacji kultury – studia stacjonarne drugiego stopnia (do tej pory była możliwość uzyskania na nich jedynie licencjatu) i na Wydziale Politologii: produkcja medialna – studia stacjonarne drugiego stopnia. Nauka na tym kierunku obejmuje edukację z zakresu produkcji w branży gier, wydarzeń multimedialnych oraz realizacji filmowo-telewizyjnych.
Studia wschodnie to studia stacjonarne pierwszego stopnia. Wyróżnia je systemowe i kompleksowe kształcenie w zakresie historii i kultury społeczeństw, polityki i gospodarki, a także stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa narodowego państw wschodniosłowiańskich, bałtyckich, kaukaskich i środkowoazjatyckich. Novum na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki to studia na kierunku matematyka w finansach (stacjonarne I i II stopnia). Studenci kończący ten kierunek mogą szukać pracy np. w bankach, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, giełdach finansowych i towarowych, w instytucjach gospodarki rynkowej.
Jak wspominaliśmy, 7 lipca br. nastąpi zakończenie rejestracji. Skończy się wówczas również możliwość wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na większości kierunków (z wyjątkiem kierunków prowadzonych na Wydziale Artystycznym oraz logopedii z audiologią na Wydziale Humanistycznym – tutaj nabór zakończył się 23 czerwca). Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zakończą postępowanie 11 lipca i wywieszą listy osób zakwalifikowanych na studia. Od 13 do 15 lipca pracownicy UMCS będą przyjmować dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze. Podczas tegorocznej rekrutacji na kandydatów czeka w sumie 7060 miejsc na studiach stacjonarnych i 1245 na studiach niestacjonarnych UMCS na 11 wydziałach w Lublinie i wydziale zamiejscowym w Puławach. Najpopularniejszymi kierunkami są niezmiennie od kilku lat: prawo, psychologia oraz… jazz i muzyka estradowa.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski także przygotował bogatą ofertę dla swoich przyszłych żaków. Internetowa rejestracja rozpoczęła się 4 kwietnia i trwała do 30 czerwca br. Listy przyjętych zostaną ogłoszone 13 lipca. 21 lipca władze uczelni podejmą decyzję o przyjęciach w trakcie drugiej tury, a 6 dni później – w trakcie trzeciej tury.
KUL w swojej ofercie dydaktycznej posiada 45 kierunków studiów, w tym cztery w Stalowej Woli (inżyniera materiałowa, inżynieria środowiska, pedagogika oraz Praca socjalna). Uczelnia wprowadziła kilka nowości, m.in. kierunki: doradztwo kariery i doradztwo personalne. Studia te przygotowują m.in. do pracy zawodowej w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwenci mogą także szukać zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Kolejną nowością, jaką oferuje KUL jest hispanistyka. Ten nowy kierunek przygotuje studentów do pracy m.in. w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, które prowadzą współpracę z zagranicę.
Także na studiach II stopnia pojawiła się nowość. Od 1 października będzie można starać się o tytuł magistra kognitywistki.
W języku wykładowym angielskim można studiować m.in. filozofię, biotechnologię, informatykę, europeistykę, teologię.
W czołówce najchętniej wybieranych kierunków, które oferuje KUL znalazły się: psychologia, filologia angielska i sinologia. Podczas tegorocznej rekrutacji na studia uczelnia przyjmie maksymalnie 3375 osób.

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska oferuje 20 kierunków studiów na 6 wydziałach. Najwięcej kandydatów deklaruje chęć rozpoczęcia nauki na informatyce, finansach i rachunkowości oraz na mechatronice. Uczelnia posiada też w swojej ofercie studia w języku angielskim, są to m.in. architektura, inżynieria środowiska, elektrotechnika, informatyka.
– Na pierwszy rok przyjmiemy o 175 osób mniej. Chodzi zarówno o studia I, jak i II stopnia – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzeczniczka prasowa Politechniki. Spowodowane jest to zmianami, jakie wprowadziło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jeśli chodzi o finansowanie szkół wyższych. Resort chce, aby wysokość dotacji państwowej dla danej uczelni w mniejszym niż zwykle stopniu zależała od liczby studentów. Od najbliższego roku akademickiego będzie istotniejsza proporcja pomiędzy liczbą pracowników, a studentów.
Rejestracja internetowa na wszystkie kierunki i poziomy studiów potrwa od 22 maja do 5 lipca. Listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 10 lipca. Politechnika poszła w ślady innych lubelskich szkół wyższych i także wprowadziła nowe kierunki studiów. Są to: Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego oraz marketing i komunikacja rynkowa.
Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego to nowy kierunek na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, prowadzony z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym z obszarów: bezpieczeństwa technicznego, energetycznego, informacyjnego, publicznego państwa i środowiska.
Z kolei marketing i komunikacja rynkowa jest jednym z trzech takich kierunków w Polsce. Jest to kierunek praktyczny, przygotowujący absolwenta do pracy na stanowiskach związanych z marketingiem, komunikacją rynkową lub sprzedażą.

Uniwersytet Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy oferuje naukę na 39 kierunkach. Aktualnie na tej uczelni uczy się ponad 10 tys. studentów. Tegoroczna, internetowa rejestracja kandydatów rozpoczęła się 10 maja i potrwa do 10 lipca. Trzy dni po jej zakończeniu zostaną ogłoszone listy przyjętych. Największą popularnością cieszą się niezmiennie od lat takie kierunki, jak: weterynaria, dietetyka, geodezja i kartografia.
– Planujemy przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w 2017/2018 w rekrutacji letniej 1889 osób, z kolei na studia drugiego stopnia. w rekrutacji letniej i zimowej – 975 osób. Razem będzie to: 2864 osób – informuje Anna Woźniak, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego.
Do oferty dydaktycznej uniwersytet wprowadził trzy nowe kierunki: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, ekoenergetyka oraz wychowanie fizyczne.
Nowym kierunkiem studiów w Lublinie jest też wychowanie fizyczne. Absolwent będzie przygotowany do pracy: w szkole podstawowej (nauczyciel WF), w klubie sportowym (szczególnie UKS, SKS, i LZS) jako instruktor przygotowania kondycyjnego czy motorycznego lub wybranej dyscypliny sportowej, oraz jako specjalista organizacji kultury fizycznej (w tym na obszarach wiejskich), w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji (TKKF, MOSIR, itp.) i organizacjach non-profit. Przygotowanie z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zwiększy szanse pracy w sektorze administracji i zarządzania.

Uniwersytet Medyczny

Obecnie w swojej ofercie uczelnia posiada 22 kierunki studiów. Łącznie na Uniwersytecie Medycznym uczy się ponad 6800 studentów, w tym aż ponad 1300 obcokrajowców. Tegoroczna rejestracja dla przyszłych lekarzy, stomatologów, ratowników medycznych, farmaceutów potrwa od 24 kwietnia do 4 maja. Uniwersytet Medyczny szykuje w tym roku ponad 1500 miejsc. W związku z rozporządzeniem ministra zdrowia, limity miejsc mogą się zmienić. Szczególnie dotyczy to kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego. Listy przyjętych będą ogłaszane od 14 lipca do 5 września.
Od 2015 roku lubelski Uniwersytet Medyczny jest jednym niewielu w Polsce, który w swojej ofercie posiada kierunki takie, jak biomedycyna oraz elektroradiologia. Uczelnia nie może narzekać na deficyt studentów. Na każde miejsce jest mnóstwo kandydatów.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Także niepubliczne szkoły wyższe rozpoczynają powoli rywalizację o przyszłych studentów. Jedną z nich jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Rekrutacja na wszystkie kierunki ruszyła 4 maja i zakończy się 31 sierpnia. Obecnie WSEI oferuje 13 kierunków. W ofercie ma także studia anglojęzyczne (Informatyka, logistyka, pielęgniarstwo i ekonomia). Szkołę wyróżnia fakt, że współpracuje z 85 partnerami zagranicznymi. Aktualnie na WSEI kształci się ok. 6500 studentów. Uczelnia nie posiada limitu miejsc, ale decyduje kolejność zgłoszeń. Opłaty za studia stacjonarne wynoszą od 1600 do 2300 zł za semestr. Za studia niestacjonarne zapłacimy podobnie.
WSEI zdobyło wiele prestiżowych tytułów, choćby ostatni: Uczelnia Liderów 2016. Certyfikat ten potwierdza uznanie dla uczelni wyższych, które przestrzegają wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierają swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy. Kolejnym tytułem przyznanym szkole jest „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.
Jest to wyróżnienie potwierdzające pozycję uczelni jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania. Trzecim, zasługującym na przypomnienie jest Polska Nagroda Innowacyjności
Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, firmy i instytucje, których działalność cechuje innowacyjność i dbałość o sferę badawczo-rozwojową.
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
Kolejną popularną, a zarazem niepubliczną szkołą, która co roku rekrutuje z powodzeniem studentów jest Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola. O przyjęciu decyduje tylko i wyłącznie kolejność zgłoszeń. Opłaty wahają się od 450 do 590 zł za miesiąc na studiach stacjonarnych. Studia niestacjonarne kosztują od 1700 do 2200 zł za semestr.
Szczególnym powodzeniem cieszy się Fizjoterapia oraz Kosmetologia. Obecnie na uczelni studiuje ok. 2000 studentów z 42 krajów całego świata. Istnieje możliwość studiowania w języku angielskim jako wykładowym. Na kierunkach: np. Fizjoterapia, Kosmetologia, Turystyka. Natomiast w języku polskim prowadzone jest wykładanych 5 kierunkach. Szkołę wyróżnia Program 2+1, który łączy studia na WSSP i Wielkiej Brytanii.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

Uczelnia potencjalnym studentom proponuje 13 kierunków. Istnieje także możliwość edukacji na wydziale zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim, gdzie można podjąć studia z zakresu zarządzania. Rekrutacja rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 30 września. Szkoła nie posiada określonego limitu miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Jako jedna z niewielu, uczelnia ma w swojej ofercie też studia on-line. Wszystko odbywa się za pośrednictwem platformy Moodle – interaktywnego narzędzia, dzięki któremu można zdobyć wyższe wykształcenie, nie wychodząc z domu i w dowolnym czasie. Dyplom ukończenia tego rodzaju studiów można zdobyć na kierunkach: administracja, finanse i rachunkowość, zarządzanie, Stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia, informatyka, transport, gospodarka przestrzenna. Czesne wynosi od 1600 do 4400 zł za semestr. Joanna Niećko, (EM.K.)