Czytanie łączy pokolenia

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku oraz zaproszeni goście wzięli udział w „Międzypokoleniowym wspólnym czytaniu”. W tym roku hasłem przyświecającym akcji była tolerancja.


– Opowiadanie, które czytaliśmy, w zabawny i obrazowy sposób wyjaśniało, na czym polega akceptacja inności i szacunek dla drugiego człowieka bez względu na wygląd, pochodzenie i poglądy. To ważne, by przekazywać te wartości, w jak najmłodszym wieku – mówił wicestarosta świdnicki Waldemar Białowąs, jeden z gości zaproszonych do wspólnej lektury.

Na koniec spotkania jego uczestnicy integrowali się przy wspólnej zabawie.
– I starsi, i młodsi odrysowali swoje dłonie na „drzewie tolerancji”, by pokazać, że wszyscy jesteśmy inni, a przez to wyjątkowi – mówi Teresa Celej, szefowa świdnickich struktur Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. (w)