Nie dać się rutynie

Chełmskie starostwo otrzymało ministerialną dotację na realizację projektu kierowanego do osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonawcą projektu jest Dom Pomocy Społecznej w Nowinach.

Wartość projektu „Nie dajmy się rutynie”, wynosi 50 tys. zł. Jego realizacja jest możliwa dzięki dotacji pozyskanej przez chełmskie starostwo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczej w ramach konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne intelektualnie i przewlekle psychicznie chore z trzech Domów Pomocy Społecznej: w Nowinach, w Kaniem oraz w Chojnie Nowym Pierwszym. W projekcie wezmą też udział przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy z Sawina, Wólki Leszczańskiej (gm. Żmudź) i Rejowca Fabrycznego, a także Warsztatów Terapii Zajęciowych z Sawina, Rejowca Fabrycznego, Wojsławic i Majdanu Zahorodyńskiego. W ramach projektu dwustu mieszkańców jednostek pomocy społecznej będzie uczestniczyć w wycieczce po Roztoczu oraz pikniku integracyjno-sportowym. Z kolei kadra pracująca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie przejdzie szkolenia. (mo)