Dać wędkę, a nie rybę

Zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej – to główny cel projektów, których realizację już wkrótce rozpoczną MOPR w Chełmie i GOPS w Wierzbicy. Skierowane są one do osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji i doświadczenia na rynku pracy oraz korzystających ze wsparcia opieki społecznej. Nabór do projektów ruszy na początku przyszłego roku.

„Chcesz – możesz – potrafisz” – to tytuł projektu, który już niebawem ruszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmie. Jego całkowita wartość to około 494 tys. zł, z czego 420 tys. zł to pieniądze pozyskane przez MOPR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
– Głównym celem projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, „dziedziczenia” biedy oraz poprawa dostępu do rynku pracy – wyjaśnia Waldemar Kozioł, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie.
Z programu skorzysta w sumie 40 osób, w tym 22 kobiety. W jego ramach zaplanowano m.in. zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i warsztaty z aktywizacji zawodowej.Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, które przygotują ich do pracy w zawodach kucharz oraz technolog robót wykończeniowych. Zakończą się one egzaminem zewnętrznym, po którym zostaną skierowani na staże. Po ich ukończeniu część będzie mogła podjąć zatrudnienie.

Podobny w założeniach projekt planuje wdrożyć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Stella”.
– Projekt adresowany jest do osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej i ujętych w III profilu w Powiatowym Urzędzie Pracy; które nie mają doświadczenia na rynku pracy ani kwalifikacji zawodowych. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat. Skorzystają z niego 24 osoby – tłumaczy Jadwiga Tywoniuk, kierownik GOPS w Wierzbicy.
W ramach projektu przewidziano szkolenia i kursy zawodowe. Panowie będą się uczyć na drwali, zaś panie wezmą udział w szkoleniach z zakresu gastronomii. Będą także staże u pracodawców.
– Na początku przyszłego roku rozpoczniemy rekrutację, a w połowie roku projekt powinien już faktycznie wystartować – dodaje J. Tywoniuk.
Całkowita wartość projektu, który zrealizuje GOPS w Wierzbicy to 253 tys. zł, z czego 215 tys. zł to środki pozyskane z RPO WL. (kw)