Dar humanitarny i bezinteresowny

Oddali setki litrów krwi, uratowali życie wielu osobom. Wojewoda lubelski odznaczył zasłużonych krwiodawców ze Świdnika za gotowość do niesienia pomocy.
– Zawsze realizujemy zasadę, że krew nie ma ani granic, ani wyłączności, ani ceny. Jest to dar humanitarny i bezinteresowny. Również wykluczamy cele polityczne, narodowościowe i wyznaniowe. Jedynym naszym celem jest ratowanie życia. Nie robimy tego dla poklasku, chwały i pieniędzy. Jest to dar płynący z serca i życie ratujący – mówił Andrzej Słotwiński, prezes Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy PZL-Świdnik S.A.
Spotkanie z krwiodawcami rozpoczęło się od koncertu. Chwilę później Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, wręczył 76 odznaczeń państwowych i ponad 40 resortowych.
Odznaczenia trafiły również do krwiodawców ze Świdnika. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Kazimierz Gnaciuk i Mariusz Zajdel, odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu otrzymali: Cezary Nizielski i Arkadiusz Jamiołkowski.(kal)