Dbają o bezpieczeństwo

Ostatni tydzień przed feriami zimowymi dla chełmskiego WOPR był bardzo pracowity. Wszystko za sprawą niektórych dyrektorów jednostek oświatowych, którzy mając na uwadze bezpieczeństwo swoich wychowanków podczas zimowego wypoczynku zapraszali ratowników do przeprowadzania szkoleń i prelekcji na temat bezpieczeństwa na lodzie.

Takie prelekcje odbyły się w Przedszkolu Miejskim Nr 10, w Szkole Podstawowej w Okszowie, w Szkole Podstawowej w Żółtańcach oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej „RAZEM” w Chełmie.
– W trakcie szkoleń ratownicy przedstawiali zagrożenia, jakie mogą czyhać na osoby przebywające na lodzie – mówi Andrzej Klaudel, prezes chełmskiego WOPR. – Za pomocą pokazów multimedialnych omówione zostały sytuacje, które mogą mieć lub miały skutki tragiczne na lodzie. Przekazywano informacje, w jaki sposób należy się zachować podczas zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu w trakcie zimowego wypoczynku. Dzieci i młodzież miała możliwość nauczenia się posługiwania podstawowym sprzętem ratowniczym oraz udzielania pierwszej pomocy. Omówiono również podstawowe procedury udzielania pomocy poszkodowanym – dodaje Klaudel.
– W cyklu szkoleń wzięło udział około 300 osób. Na podkreślenie zasługuje fakt inicjatywy ze strony dyrekcji placówek oświatowych, które poprzez zorganizowanie tego typu prelekcji mają na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nie tylko w szkole, ale także w czasie wolnym od zajęć. Chełmskie WOPR bardzo chętnie przyłącza się do takich akcji i nigdy nie odmawia. Jednocześnie otwarte jest na zaproszenia z innych szkół i przedszkoli – dodaje prezes. (b)