Decyzja o odnowie zabytków

Gmina Żółkiewka czeka na wyniki kolejnych naborów wniosków o dofinansowanie odbudowy zabytków z programu Polski Ład. Samorząd stara się o sfinansowanie czterech projektów. Największy dotyczy odnowienia dworku w Olchowcu oraz zagospodarowania otaczającego go parku. Wartość prac oszacowano na 3,5 mln zł.

Gmina wnioskuje też o środki dla parafii pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce – na prace remontowo-konserwatorskie parkanu przy kościele oraz odrestaurowanie drzwi i wymianę okien w świątyni i odnowę drzwi do dzwonnicy. Czwarty ze złożonych wniosków dotyczy remontu kościoła przez parafię pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Chłaniowie. Każde z trzech „parafialnych” przedsięwzięć oszacowane jest na 500 000 zł.

– Wnioski dotyczące kościołów posiadają wstępne kosztorysy – mówi Marcin Zając, sekretarz gminy Żółkiewka. – W ramach renowacji dworku w Olchowcu planujemy termomodernizację elewacji zewnętrznej, odnowienie pomieszczeń w budynku z instalacją źródeł ciepła zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytków.

Dodatkowo zostaną przeprowadzone prace w parku. Chcemy przywrócić jego historyczny układ, przeprowadzić inwentaryzację dendrologiczną, ekspertyzę konserwatorską, prace pielęgnacyjne, odtworzyć zasoby przyrodnicze. Wszystko to będzie oparte na odpowiednim zaprojektowaniu przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje zgodne z wymogami konserwatora zabytków – dodaje M. Zając. (s)