Decyzje zapadły

Poręczenie kredytu zaciąganego przez krasnostawski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, kolejny etap prac zmierzających do utworzenia zerówki w Okszowie, plany władz PWSZ dotyczące utworzenia hal produkcyjnych. We wszystkich sprawach radni rzekli: „Tak”.

Marszałek województwa nie zgodził się na udzielenie dotacji, więc Wojciech Korczyński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Krasnymstawie, zwrócił się do władz gminy Chełm o poręczenie kredytu zaciągniętego na utworzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej w pałacu w Srebrzyszczu. Wartość projektu to ok. 1,826 mln zł (sama instalacja windy to koszt ok. 100 tys. zł), a dotacja z PFRON to 1,187 mln zł. Niecałe 640 tys. zł to kwota wkładu własnego towarzystwa. Kredyt zaciągnięty ma być na 10 lat, a rata miesięczna to 7 tys. zł (towarzystwo zakłada, że miesięczny, gwarantowany przychód z działalności ZAZ-u w Srebrzyszczu to 9 tys. zł, a zatrudnienie miałoby tam znaleźć 35 niepełnosprawnych). Ostatecznie (mimo wątpliwości, czy w razie niepowodzenia spłata kredytu nie zostanie na głowie samorządu) radni zgodzili się na poręczenie. Tym bardziej, że – zgodnie z obietnicą prezesa – po godzinach pracy zakładu i rehabilitacji osób zatrudnionych, ze sprzętu mogliby korzystać (za opłatą) inni mieszkańcy gminy, którzy muszą czekać miesiącami w kolejce do rehabilitanta.

Zerówka na mniejszej działce

Po rozmowach wójta gminy Wiesława Kociuby z wiceministrem rolnictwa zdecydowano, że działka, na której miałaby stanąć zerówka w Okszowie, może liczyć 12 arów (a nie 20, jak pierwotnie planowano). 20 stycznia delegacja z departamentu przyjechała do Okszowa, a po rozmowach z rodzicami przedszkolaków i uczniów zespołu szkół okazało się, że nikt nie ma nic przeciwko budowie placówki w bliskiej odległości od szkoły, bloków mieszkalnych i budynków gospodarczych. Opinię wraz z podpisami rodziców gmina przesłała do ministerstwa. – Czekamy na odpowiedź, ale z naszych informacji wynika, że wszystko zmierza w dobrym kierunku – mówi wójt.
Aby nie zwoływać później specjalnego posiedzenie – radni podjęli już stosowną uchwałę o nabyciu działki od Skarbu Państwa. Według założeń do końca br. uda się już przenieść dzieciaki do nowej zerówki.
Radni przyjęli też plan sieci szkół publicznych. W tym zakresie rewolucji nikt nie przewiduje. Na terenie gminy działa 6 zespołów szkół – wszystkie gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych.

Wielkie plany uczelni

4 ha w Depułtyczach Królewskich to działka PWSZ, którą uczelnia może zagospodarowywać zgodnie z celami statutowymi. Władze PWSZ mają jednak kolejne, dalekosiężne plany – po wielkich – niespełnionych jak dotąd – obietnicach budowy kliniki wraz z hotelem i miasteczkiem akademickim przy ul. Batorego w Chełmie, przyszedł czas na marzenia o prowadzeniu usług na terenie gminy. Jak zapewniał rektor Arkadiusz Tofil, działką interesuje się już poważny inwestor, który jest „zafascynowany” laboratorium. Choć władze uczelni na razie nie chcą zdradzać szczegółów, radni poszli im na rękę – zagłosowali za zmianą planu zagospodarowania i studium uwarunkowań.
Nieoficjalnie mówi się, że na działce w Depułtyczach Królewskich miałyby nawet 3 hale produkcyjne, działające w branży przemysłu samochodowego, a zatrudnienie miałoby znaleźć nawet ok. 200 osób.

Oczyszczalnie będą

129 mieszkańców (u których niemożliwa jest budowa kanalizacji) doczeka się budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Gmina zakwalifikowała się do programu. Inwestycja zakłada też przebudowę oczyszczalni w Srebrzyszczu i budowę sieci wodociągowej w Pokrówce. Koszt to 2,644 mln zł, a dofinansowanie – ok. 1,7 mln zł. Teraz czas na projekt, a następnie ogłoszenie przetargów. (pc)