Deklaracje premiera Morawieckiego

Tylu oficjeli jednocześnie jeszcze w Chełmie nie gościło. Na II Kongres Małych i Średnich Miast zjechali do nas samorządowcy z całego kraju oraz przedstawiciele rządu. Wśród nich był premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział dodatkowe środki na wydatki bieżące dla samorządów.

Na trwający w Chełmskiej Bibliotece Publicznej w dniach 19-21 kwietnia II Kongres Małych i Średnich Miast zaproszono około pół tysiąca gości. Do Chełma przyjechali prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, starostwie reprezentujący samorządy z całej Polski. Nie zabrakło samorządowców z powiatu chełmskiego, chełmskich radnych, a także prelegentów i ekspertów z różnych dziedzin.

Na kongresie gościli też przedstawiciele rządu na szczeblu ministerialnym i parlamentarzyści. W sumie prawie trzystu uczestników. Dla Chełma – gospodarza tego wydarzenia – to był duży prestiż. Kongres organizowany był przez Związek Miast Polskich, Unię Miasteczek Polskich i właśnie przez miasto Chełm. Przemówienie otwierające Kongres wygłosił Jakub Banaszek, prezydent Chełma. Na konferencji inauguracyjnej głos zabrał też Grzegorz Cichy – burmistrz Proszowic, prezes Unii Miasteczek Polskich.

Odczytano list od prezesa Związku Miast Polskich – Zbigniewa Frankiewicza. Podczas inauguracji Kongresu przemówienia wygłosili także: Janusz Cieszyński – minister cyfryzacji, Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Lech Sprawka – wojewoda lubelski. List od Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, odczytał jego doradca – Ryszard Madziar.

W programie pierwszego dnia kongresu było m.in. seminarium pod hasłem „Rola infrastruktury strategicznej kraju dla rozwoju małych i średnich miast oraz ich obszarów funkcjonalnych na przykładzie Via Carpatia”. Dyskusje w drugim dniu kongresu poświęcone były potencjałom, także turystycznym małych i średnich miast, rozwoju biznesu w tych ośrodkach, a także skutkom wojny w Ukrainie dla takich miast, jak Chełm, Hrubieszów, Przemyśl czy Rzeszów. W tych panelach głos zabrali m.in. prezydent Banaszek i Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji UM Chełm.

21 kwietnia na kongresie pojawił się premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Banaszek jako gospodarz spotkania ponownie zabrał głos w pierwszej kolejności. Dziękował gościom za przybycie do „pięknego Chełma” i po raz kolejny zwrócił uwagę, jak wielkie to wyróżnienie i zaszczyt dla miasta. Wspomniał o problemach, z jakimi borykają się samorządy. Zapewnił, że samorządowcy są otwarci na dialog po to, aby być „silnym uzupełnieniem i wzmocnieniem państwa”. Następnie swoje wystąpienie miał premier Morawiecki, który nazwał Chełm „przepięknym miastem na wschodzie Polski”.

Stwierdził, że chwilę wcześniej samorządowcy, goszczący na kongresie zwracali mu uwagę na problemy m.in. dotyczące wciąż niewystarczających funduszy na rozbudowę sieci kanalizacji i wodociągów. Premier przypomniał, że przeznaczono na ten cel w ostatnim roku ponad 4 mld zł, ale zdaje sobie sprawę, że potrzeby są dziesięciokrotnie większe. Oznajmił, że zapóźnienia w tym zakresie są wieloletnie, ale przyjmuje za konieczność przeznaczenia kolejnych pieniędzy dla samorządów na kanalizację. Apelował przy tym, aby samorządowcy dostrzegli i docenili wsparcie, udzielone im do tej pory w tej kwestii. Premier nie krył, że liczy na poparcie w nadchodzących wyborach.

– Moje zobowiązanie tu, w Chełmie, jest takie, że jeżeli wyborcy po raz trzeci powierzą nam stery, to chcę wam zagwarantować rozbudowę tych wielkich programów samorządowych, które rozpoczęliśmy – oznajmił premier Morawiecki. – Przystąpimy też do takiej przebudowy finansów samorządowych waszych miast i gmin, które doprowadzą do łatwiejszego finansowania wydatków bieżących. W tym roku przekażemy dodatkowe środki na wydatki bieżące dla samorządów. Ja nie muszę obiecywać gruszek na wierzbie, bo to kontynuacja programów, które już realizujemy. Z mojej strony macie to zobowiązanie, że to przesunięcie środków będzie szło w kierunku mniejszych ośrodków.

Padły także zapewnienia o tym, że należy stworzyć mieszkańcom mniejszych miast lepsze warunki oraz szanse do rozwoju.

Premier Morawiecki zakończył swoje przemówienie na kongresie w Chełmie takim hasłem: „Niech Polska samorządowa będzie najlepszym miejscem do życia w Europie. Idziemy w tym kierunku, ale do tego jest potrzebna zgodna współpraca rządu i samorządu, w którą wierzę i za którą dziękuję”. (red, fot. UM Chełm)