Diamentowa rocznica świdnickiej spółdzielni

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym pracownikom

Rok 2017 jest dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku rokiem szczególnym – mija dokładnie 60 lat, odkąd spółdzielnia została powołana do życia. Tę ważną rocznicę świętowano podczas jubileuszowej gali.


Uroczystości z okazji 60-lecia SM w Świdniku odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury. Spółdzielnia powstała zaledwie trzy lata po tym, jak Świdnik zyskał prawa miejskie. Historię powstania spółdzielni pokrótce przypomniał jej prezes Marek Słotwiński. Jak wspomniał, od początku istnienia, czyli 1957 roku, spółdzielnia wybudowała ponad 8,5 tys. mieszkań. Boom budowlany przypadł zwłaszcza na lata 70-te. – wówczas przeciętnie w ciągu roku powstawało ok. 400-500 mieszkań.
W programie jubileuszu znalazły się występy artystyczne w wykonaniu zespołów działających w Spółdzielczym Domu Kultury. Publiczności zaprezentowały się: chór „Tercja”, zespół „Ambarass”, seniorzy oraz artyści z Lublina. Nie mogło też zabraknąć urodzinowego tortu.
Uroczystości były również okazją do odznaczenia zasłużonych pracowników. Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” otrzymali pracownicy, którzy od ponad 25 lat są związani z SM w Świdniku: Elżbieta Aksamirska, Roman Augustynowicz, Antoni Curyło, Teresa Czułczyńska, Michał Filutowski, Piotr Hołdys, Elżbieta Kozak, Małgorzata Król, Ewa Maciejewska, Stanisław Muzyka, Marek Orzędowski i Renata Świrszcz. Pracownikom z przynajmniej 20-letnim stażem pracy wręczono okolicznościowe dyplomy. Otrzymało je 28 osób. Podczas jubileuszu spółdzielnia otrzymała także przyznawane przez miasto odznaczenie – Amicus Civitatis. Z rąk Andrzeja Radka, zastępcy burmistrza, odebrał je przewodniczący rady nadzorczej SM Konrad Sawicki. (w)