Diety radnych w górę

100 zł więcej niż do tej pory zarobi przewodniczący rady miasta Krasnystaw. Podwyżkę w wysokości prawie 400 zł dostali wiceprzewodniczący rady, a po 300 zł – przewodniczący komisji i pozostali radni. Na ostatniej sesji krasnostawscy radni uchwalili sobie wyższe diety.

– W zasadzie od dwunastu lat nie było żadnych zmian, jeśli chodzi o wysokości diety radnych – argumentuje Janusz Rzepka, przewodniczący rady miasta Krasnystaw. – Wtedy też rada liczyła 21 członków, a obecnie, już drugą kadencję, jest nas 15. Każdy z radnych ma więcej pracy, więcej obowiązków. Uznaliśmy, że to dobry moment, aby urealnić wysokość diet.

Przewodniczący rady będzie dostawał 75 proc. kwoty bazowej, na podstawie której ustala się diety radnym. Wynosi ona 2 684 zł. Miesięczne wynagrodzenie Janusza Rzepki wyniesie 2 013 zł. Dwaj wiceprzewodniczący rady, Andrzej Jakubiec i Marcin Wilkołazki, otrzymają co miesiąc po 1 529 zł, czyli 57 proc. kwoty bazowej.

Dieta przewodniczących komisji stałych rady miasta: Grzegorza Brodzika – szefa komisji rewizyjnej, Dariusza Turzynieckiego – przewodniczącego komisji planowania, gospodarki komunalnej, inwestycji i finansów, Pawła Mazurka – przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji, Agnieszki Pocińskiej-Bartnik – przewodniczącej komisji samorządowej spraw społecznych, handlu i usług oraz Ewy Kwiecień – przewodniczącej komisji oświaty, kultury i kultury fizycznej wyniesie 50 proc. kwoty bazowej, tj. 1 342 zł. Pozostali radni dostaną po 40 proc., czyli 1 073 zł miesięcznie.

Diety radnych są nieopodatkowane. Co istotne, za każdą nieobecność na sesji lub na posiedzeniu komisji, radny dostanie dietę o 10 proc. niższą. – Chyba, że w dniu obrad rady miasta radny wykonuje czynności związane z jego pracą w samorządzie. Wtedy żadnych obniżek nie ma. Na przykład, na ostatniej sesji nie było trzech radnych, którzy w tym czasie wyjechali w służbową podróż na Węgry, gdzie reprezentowali nasz samorząd – dodaje przewodniczący Rzepka. Chodzi tutaj o Pawła Mazurka, Andrzeja Smorgę i Marka Wrzesińskiego. (ps)