Dla kogo darmowe leki?

1 września wszedł w życie rządowy program, zapewniający seniorom po 75. roku życia darmowe leki. Wielu pacjentów wciąż jednak nie wie, na jakich zasadach może z niego skorzystać.

Dużo pytań, dużo wątpliwości

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt, który gwarantuje bezpłatne leki seniorom po 75. roku życia. Program „Leki 75+” wszedł w życie niecałe dwa tygodnie temu i nie dziwi, że wielu pacjentów wciąż nie wie, na jakich zasadach może z niego skorzystać.
– Ostatnio w aptece byłem świadkiem sytuacji, kiedy starsza pani żądała od farmaceuty wydania leków dostępnych bez recepty za darmo, tłumacząc, że ma skończone 75 lat i te leki jej się należą. Farmaceuta próbował jej coś wyjaśnić, a skończyło się na tym, że pani wyszła z apteki oburzona – mówi jeden z Czytelników
– Rzeczywiście, dochodzi do takich sytuacji – potwierdza pracownik jednej z chełmskich aptek. – Bywa, że starsi pacjenci dopominają się o bezpłatne leki, błędnie sądząc, że mogą dostać wszystkie za darmo. A projekt dotyczy tylko refundowanych leków wydawanych na receptę.

Dla kogo bezpłatne leki?

Jak wyjaśnia Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, bezpłatne leki przysługują wszystkim, którzy ukończyli 75. rok życia i są uprawnieni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą do otrzymania bezpłatnego leku jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia, w przypadku osób bez numeru PESEL. Ale wiek to nie jedyne kryterium.

Jak je otrzymać?

Senior, który chce otrzymać bezpłatne leki, powinien udać się do swojego lekarza rodzinnego, który wypisze mu receptę na potrzebne preparaty. Co ważne, lek, który przepisze lekarz, musi być ujęty w opracowanym przez resort zdrowia wykazie leków bezpłatnych. Na recepcie z wpisanym numerem PESEL, który świadczy o wieku pacjenta, w polu „kod uprawnień dodatkowych” lekarz wpisuje literę „S”. Z receptą pacjent udaje się do apteki, gdzie na podstawie recepty farmaceuta bezpłatnie wyda mu leki. Receptę może wypisać również pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
Obecnie w wykazie darmowych leków znajduje 1129 preparatów. Spis obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30 lub 50 proc. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Zdrowia, leki umieszczone w wykazie pokrywają ponad 81 proc. zapotrzebowania pacjentów powyżej 75. roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30 proc. Lista leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.
Niektórzy pacjenci zastanawiają się co zrobić, jeśli leki, które mogą być przepisane bezpłatnie, zlecił nie lekarz rodzinny, a lekarz-specjalista. W takiej sytuacji lekarz-specjalista przekazuje lekarzowi rodzinnemu pisemną informację na temat zalecanego leczenia, który na jej podstawie może przepisać leki bezpłatne. Zaś lekarz-specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na ogólnych zasadach.

Przyjdź lub zadzwoń

W sobotę, 17 września, w chełmskiej delegaturze NFZ (ul. Ceramiczna) odbędzie się dzień otwarty pod hasłem „NFZ bliżej pacjenta”. Przewodnim tematem będą właśnie bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia. Na seniorów lub ich bliskich będą czekać pracownicy NFZ, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące projektu. Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne na stronie internetowej lubelskiego OW NFZ. Ponadto Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnił trzy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje na temat bezpłatnego dostępu do leków dla seniorów: 81 53 10 519, 81 53 10 656, 81 53 10 684. (kw)