Dla kogo stypendium socjalne?

Chełmscy uczniowie z rodzin, w których się nie przelewa, mogą w przyszłym roku szkolnym skorzystać ze stypendium szkolnego. Komu należy się wsparcie?

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się uczniowie z chełmskich rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto. Przy czym pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
– Uczniowie uczęszczający do chełmskich placówek będą mogli odebrać i złożyć wniosek w szkole. Natomiast tych, którzy mieszkają w Chełmie, a uczą się w innym mieście zapraszamy po odbiór wniosku do wydziału oświaty Urzędu Miasta Chełm – informuje Augustyn Okoński, dyrektor wydziału.
Termin składania wniosków to 1-15 września. Szczegółowe informacje w wydziale oświaty chełmskiego magistratu pod nr tel. 82 565 45 07, oraz w szkołach. (mg)