Dla uczniów spoza obwodów

Urząd miasta przypomina o rozpoczynającym się 21 kwietnia naborze do podstawówek dla dzieci spoza obwodów szkół.


Rekrutacja potrwa przez tydzień, do 28 kwietnia. Wniosek rekrutacyjny mogą złożyć tylko ci rodzice, którzy nie zapisali wcześniej swojego dziecka do szkoły obwodowej. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym będą przyznawane przez miasto kandydatom, których: rodzeństwo uczęszcza do wybranej szkoły, którzy uczęszczali do zerówki w danej placówce, których rodzice wskazali Lublin jako miejsce swojego zamieszkania i tym samym złożyli zeznanie PIT za ubiegły rok w I lub III Urzędzie Skarbowym w Lublinie, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów jest zatrudniony lub prowadzi własną działalność na terenie Lublina, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów jest absolwentem wybranej szkoły, rodzeństwo uczęszcza do jednego z przedszkoli bądź żłobków znajdujących się na terenie obwodu wskazanej szkoły.

Podanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 30 kwietnia o godz. 12. W klasach pierwszych w miejskich podstawówkach przygotowano 3386 miejsc, zgodnie z liczbą dzieci zamieszkałych w ich obwodach. W pierwszym etapie rekrutacji, dla tych dzieci, których rodzice zdecydowali się na szkołę obwodową, zapisano łącznie 2127 przyszłych uczniów. Tym samym szkoły w dalszym ciągu dysponują 1309 wolnymi miejscami dla pierwszaków.

Zgodnie z komunikatem Urzędu Miasta Lublin rekrutację na wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu prowadzić będzie większość podległych miastu placówek, wśród nich są szkoły podstawowe numer: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 i 57.

Tym samym w rekrutacji uzupełniającej nie wezmą udziału podstawówki nr: z ul. Mickiewicza 2, ul. Przyjaźni 11, ul. Sławinkowskiej 14, ul. Niecałej 24, ul. Nałkowskich 30, ul. Pogodnej 33, ul. Rycerskiej 4, ul. Jagiełły 52 oraz nowa szkoła przy ul. Berylowej 58, które wypełniły już wszystkie przygotowane w nich miejsca podczas rekrutacji dla dzieci z obwodu.

Marek Kościuk