Dla zdolnych i ciekawych

Eksperymentalne lekcje, laboratoria, wycieczki, piesze rajdy. Na takie zajęcia w minionych latach świdniccy urzędnicy pozyskiwali unijne pieniądze. W tym roku dotacji nie było, ale dodatkowe lekcje dla ciekawych i tak się odbyły.
Kilka lat temu w Świdniku zostały wprowadzone granty burmistrza na zajęcia edukacyjne. Można je było uzyskać na dodatkowe lekcje, które miały rozbudzać ciekawość uczniów. W ostatnich latach granty nie były przyznawane, bo na zajęcia dodatkowe urzędnicy pozyskiwali pieniądze unijne. Na ten rok dofinansowania nie było, bo nie ruszyły jeszcze konkursy. Przedstawiciele ratusza postanowili jednak kontynuować organizację dodatkowych lekcji.
– Kilka lat temu z budżetu miasta finansowaliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Teraz, czekając na uruchomienie środków unijnych, przeznaczyliśmy z budżetu miasta blisko 40 tys. zł na ciekawe, autorskie zajęcia, dla uczniów zdolnych i o wyjątkowych zainteresowaniach.
Szkoły występowały o pieniądze z tej puli od jesieni ubiegłego roku. Wybrane zajęcia odbywały się przez zimę i wiosnę.

– Granty spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wśród świdnickiej młodzieży. Dofinansowanie otrzymało 12 projektów, w których wzięło udział 285 uczniów w trakcie 709 godzin zajęć dla świdnickich gimnazjów i II LO – dodaje Waldemar Jakson.
Uczniowie mogli uczestniczyć między innymi w zajęciach z chemii, biologii, fizyki i geografii. Miały one jednak zupełnie inny przebieg niż tradycyjne lekcje.
– Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi. Dzięki tym zajęciom uczniowie doskonalili umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków z doświadczeń, rozwiązywania zadań rachunkowych i testów – tłumaczy Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM Świdnik.  (kal)