Długa lista dzielnicowych potrzeb

Kontynuujemy prezentację zadań inwestycyjnych, które rady dzielnic zgłosiły do projektu przyszłorocznego budżetu Lublina.


Ponikwoda: budowa Centrum Oświatowo-Kulturalnego przy ul. Majerankowej, kompleksowy remont boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie do celów rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy Ponikwoda, zabezpieczenie środków finansowych dla zadania „przebudowa-rozbudowa” ul. Kruszynowej, budowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Wielkiej do ul. Rudnickiej, remont ul. Pliszczyńskiej oraz budowa ciągu pieszego na całej ulicy, budowa II etapu ul. Trześniowskiej wraz z sięgaczem, wsparcie domów kultury oraz klubów osiedlowych i sportowych: „Odeon” przy ul. Okrzei 4; Salos” przy parafii oo. salezjanów, Dom Kultury Kalinowszczyzna RSM Motor przy ul. Tumidajskiego 2, MKS Kalina przy ul. Kleeberga 12A oraz UKS „Olimpijczyk”, UKS „23 Lublin” i UKS „Dwójka”; zabezpieczenie środków na budowę układu ulic Ziemiańska i Kosynierów, dokumentacja przyszłościowa na budowę układu ulic Marii Koryznowej od ul. Niepodległości do przedłużenia ul. Ignacego Kłopotowskiego, dokumentacja przyszłościowa na budowę układu ulic Orzechowej i Dożynkowej od ulicy Stanisława Węglarza do granic miasta (końcowego Rudnik), przebudowa ul. Wiejskiej z parkingiem przy cmentarzu, remont chodnika i budowa ścieżki rowerowej z uzupełnieniem miejsc parkingowych na ul. Walecznych od Andersa do ul. Wiejskiej, budowa terenów rekreacyjnych z placami zabaw w dzielnicy Ponikwoda przy ulicy Bluszczowej i ul. Stanisława Węglarza; budowa nowego chodnika przy Jarzębinowej, Śliwkowej, Owocowej; ustawienie na całym terenie dzielnicy Ponikwoda 50 sztuk nowych ławek z koszami na śmieci, wykupienie i zagospodarowanie wąwozu Bluszczowa pomiędzy ul. Dożynkową a ul. Ignacego Kłopotowskiego, kompleksowa budowa ul. Narcyzowej i Nasturcjowej, remont ul. Lipeckiego (dywanik asfaltowy), budowa ul. Jaworowej, kompleksowa budowa ulicy Palmowej, budowa i remont boisk przy ul. Pliszczyńskiej w rejonie wiaduktu drogi S17, budowa ul. Wiśniowej i ul. Adama Kerstena, dokumentacja przyszłościowa dla ul. Goździkowej, remont nawierzchni drogi ul. Bazylianówka od ul. Andersa do ul. Węglarza, remont chodnika w ciągu ul. Ponikwoda, remont chodnika (ul. Cedrowa), remont chodnika na ul. Pankiewicza, budowa ul. Malinowej z kostki brukowej, budowa wiaty przystankowej przy ul. Pliszczyńskiej Łysakowska 02, budowa chodnika przy ul. Dożynkowej od ul. Bielskiego do ul. Cynamonowej, usunięcie latarni ze środka skrzyżowania ul. Ponikwoda i ul. Walecznych wraz z przebudową skrzyżowania, wykonanie oświetlenia na ul. Szarotkowej, doświetlenie drogi i chodnika na ul. Bazylianówka przy sklepie Stokrotka, likwidacja napowietrznej linii energetycznej i przełożenie oświetlenia ulicznego na drugą stronę ulicy (obecnie lampy są zasłaniane przez drzewa) na ul. Trześniowskiej na odcinku od Niepodległości do Świdnickiej, wymiana oświetlenia na ul. Dożynkowej od Alei Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej, rewitalizacja terenów przyrodniczych w dzielnicy Ponikwoda Natura 2000 w okolicy ul. Pliszczyńskiej, zmiana planu na obszarze ROD Bluszczowa z obecnego M2 (zabudowy wielorodzinnej) na teren ogródków działkowych, likwidacja białych plam części nieobjętych MPZP, szczególnie dla obszaru ul. Towarowa, Grodzickiego, Naftowa, okolice ul. Kosynierów (1-17), lustra na skrzyżowaniach w rejonie ulic: Ludowej, Ponikwoda, Rudnickiej, Narcyzowej, Brzozowej, Bluszczowej.

Rury: remont kładki nad ulicą Filaretów łączącej osiedla im. A. Mickiewicza i Piastowskie z wykonaniem zabezpieczenia materiałem antypoślizgowym, przebudowa ulicy Konrada Wallenroda wraz ze zmianą projektu polegająca na zwiększeniu liczby miejsc parkingowych względem aktualnej dokumentacji oraz przygotowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Tomasza Zana – Juranda – Wallenroda. Proponowany zakres prac: wydzielenie dodatkowego pasa ruchu umożliwiająca skręt w lewo z ul. Tomasza Zana w ul. Juranda, wydzielenie na przejściu dla pieszych azylu (wysepki), remont głównej alejki chodnikowej w wąwozie Czuby – LSM (Park Rury). Przebudowa ciągu pieszego, nowa ścieżka rowerowa, ciąg pieszy wraz z dokumentacją projektową – Wąwóz Rury na całym odcinku, przebudowa ulicy Juranda na odcinku budynków Juranda 1, 2, 3 wraz z dokumentacją projektową, przebudowa ulicy Wapiennej wraz z wykonaniem systemu odwodnienia ulicy, przebudowa ulicy Zana ułożenie dywanika bitumicznego na bocznej ulicy od Jana Sawy, zainstalowanie świateł na ulicy Jana Sawy przy wyjeździe na Zana, obok Media-Markt, strefa płatnego parkowania na osiedlu im. A. Mickiewicza z opcją darmowego parkowania dla mieszkańców dzielnicy Rury, wykonanie parkingu na terenie Szkoły Podstawowej nr 29 przy Wajdeloty 1 w Lublinie między istniejącym boiskiem a ulicą Grażyny, przebudowa ul. Tomasza Zana na odcinku Nadbystrzycka-Filaretów. proponowany zakres prac obejmowałby utworzenie zatok parkingowych oraz budowę drogi dla rowerów – przygotowanie dokumentacji przebudowy ul. Nadbystrzyckiej, remont ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Wyczółkowskiego, objęcie Inteligentnym Systemem Zarządzania Ruchu skrzyżowań Tomasza Zana – Wileńska, Głęboka – Wileńska, Tomasza Zana – Filaretów, Głęboka – Filaretów, Głęboka – Sowińskiego; rozbudowa systemu wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej – zakup wyświetlaczy i ich montaż przy przystankach autobusowych: Wiercińskiego 02, ZUS 01, ZUS 02, Pozytywistów 01, Rzeckiego 02, Jana Sawy 01; rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego (zakup i montaż kamer na terenie dzielnicy Rury), przeznaczenie środków na budowę progów zwalniających w ciągu ulic Glinianej i Kazimierza Wielkiego, przebudowa ul. Boczna Siewnej, przebudowa lub remont sięgacza ul. Głębokiej przy blokach Głęboka 20, 22, 24, 26; remont skweru między budynkami Głęboka 20 i Głęboka 24, budowa chodnika oraz zatok parkingowych wzdłuż ul. Sowińskiego na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Glinianej, budowa chodnika łączącego ul. Nowomiejską (okolice budowanego kościoła) ze skrzyżowaniem ulic Tomasza Zana i Nadbystrzyckiej (okolice PACO), budowa chodnika stanowiącego przedłużenie ul. Sowińskiego od ul. Wyczółkowskiego i prowadzącego do ul. Głębokiej, przygotowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic Tomasza Zana z ul. Jana Sawy (proponowany zakres prac obejmowałby: zorganizowanie sygnalizacji świetlnej dla wyjazdu z ul. Jana Sawy w ul. Zana wraz z przejściami dla pieszych), przebudowa chodnika ul. Wileńska od ul. Głębokiej do Zana (od strony osiedla Mickiewicza) oraz od ul. Balladyny do ul. Zana (od strony os. Słowackiego) – wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie ścieżki rowerowej, uzupełnienie brakującego odcinka drogi dla rowerów, utworzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Wileńskiej (parkowanie równoległe) po stronie os. Mickiewicza; przebudowa ul. Zana od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Filaretów z utworzeniem miejsc parkingowych; przebudowa ul. Głębokiej z poprawą odwodnienia, wydzieleniem pasa skrętu w ul. Raabego, remontem chodników i stworzeniem bezpiecznej ścieżki rowerowej; remont ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, K. Wielkiego, Leszka Czarnego, Piastowskiej i K. Hryniewieckiego wraz z chodnikami osiedlowymi; rewitalizacja parku u zbiegu ulic Filaretów, Głębokiej i Sowińskiego oraz stworzenie parkingu na działce nr 56, Arkusz mapy 7, Nr obrębu 21; remont parkingu na drodze dojazdowej do MDK „Pod Akacją” przy ul. B. Chrobrego, przekazanie środków na organizację działań społeczno-kulturalnych i krzewienie postaw obywatelskich wśród mieszkańców dzielnicy Rury, postawienie na terenie dzielnicy 3 konstrukcji do ćwiczeń street workout oraz stacji rowerowych, namalowanie pomarańczowych pasów zwalniających przed przejściem dla pieszych na ul. Filaretów przy skręcie w ul. Urmowskiego, zagospodarowanie wąwozu przy stoku na Globusie, według wypracowanej koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia przy ul. Tomasza Zana/ul. Nowomiejską oraz ul. Tomasza Zana/ul. Kazimierza Wielkiego, tworzonej w ramach Zielonego Budżetu – porządkowanie zieleni miejskiej na terenie całej dzielnicy Rury, stworzenie koncepcji naturalistycznego placu zabaw i stoku saneczkowego w wąwozie łączącym dzielnice Rury i Czuby, przebudowa ulicy Jana Skrzetuskiego wraz z miejscami parkingowymi na odcinku od budynku przy Jana Skrzetuskiego 4 wraz z dokumentacją projektową; przebudowa ulicy Sowińskiego, przebudowa ulicy Glinianej, wykonanie oświetlenia w parku wzdłuż ul. Filaretów od strony os. Mickiewicza.

Sławin: budowa sygnalizacji świetlnych: dla pojazdów na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Września i ul. Zelwerowicza, a dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Poligonowej z ul. Relaksową, przedłużenie kanału deszczowego DN 600 w rejonie pętli autobusowej przy ul. Zbożowej oraz od pętli do ul. Sławinkowskiej, zapewnienie drogi koniecznej do przebudowy boiska oraz do budowy parku linowego i skweru przy ul. Altanowej, budowa ulicy Sławinek, opracowanie koncepcji urządzenia suchych dolin na północ od ul. Willowej i rozpoczęcie wykupu nieruchomości, remonty nawierzchni ulic: Jana Lisa, S. Sempołowskiej, H. Modrzejewskiej, W. Ziółkowskiego, Lawendowej, Kwiatów Polskich, Skalistej (od Uroczej do Zbożowej), Gajowej (od Tulipanowej do ul. Zbożowej), al. Warszawska na odcinku od ul. Sławinkowskiej do granicy miasta (lub przebudowa); budowa pływalni w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50, budowa pawilonu przedszkolnego w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50, budowa boiska ze sztuczną murawą w ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50, Budowa ulic: Skowronkowej, ul. A. Zelwerowicza (od ul. Zbożowej do ul. Bohaterów Września), ul. Szafranowa, ul. Główna (od ul. Deszczowej do mostu na rzece Czechówce) i ul. Mieczykowa, remont pętli autobusowej przy ul. Zbożowej, projekty przebudowy ulic: ul. Sławinkowska (przy Ogrodzie Botanicznym i od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej), ul. Zbożowa (z uwzględnieniem odwodnienia i wydzieleniem ścieżki rowerowej), ul. Poligonowa na odcinku od ul. Zelwerowicza do północnej granicy miasta wraz z zatokami i peronami autobusowymi oraz pętlą nawrotową dla autobusów MPK, ul. Skrytej i ul. S. Nowickiego; budowa chodników: ul. J. Lisa i ul. Kwiatów Polnych – uzupełnienie brakujących odcinków, rozpoczęcie prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla tych części dzielnicy, w których on nie obowiązuje, budowa sygnalizacji świetlnej: dla pieszych na ul. Willowej w pobliżu ul. Tarasowej, budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Al. Solidarności (ul. I. Kosmowskiej do ul. B. Prusa), budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Agronomicznej, wykonanie kanalizacji i wodociągu w części ulic Wodnej i Mgielnej. Opr. EM.K

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here