Długa lista dzielnicowych potrzeb

Tym odcinkiem zamykamy cykl prezentacji zadań inwestycyjnych, które rady dzielnic zgłosiły do przyszłorocznego budżetu Lublina. Niestety, jak wynika z przedłożonego właśnie przez prezydenta projektu budżetu, zdecydowana większość z nich nie została w nim uwzględniona.


Tatary:

kontynuacja budowy skweru przy ul. Montażowej 10-12 wg dokumentacji sfinansowanej w 2017 r., kontynuacja skweru przy ul. Montażowej 12-14-16 ze środków w ramach Inicjatywy Lokalnej wg dokumentacji sfinansowanej w 2018 r., modernizacja pasażu handlowego przy ul. Hutniczej, w tym wykonanie w 2020 r. dokumentacji, przebudowa ul. Montażowej na całej jej długości, łącznie z chodnikami i miejscami postojowymi, kontynuacja budowy oświetlenia w Dzielnicy wg dokumentacji technicznej z grudnia 2016 r., remont nawierzchni jezdni oraz chodników w ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Maszynowej do ul. Mełgiewskiej, remont chodników (wymiana na kostkę brukową) i renowacja trawników wokół budynków przy ul. Odlewniczej 11 i Odlewniczej 9, renowacja elewacji budynku przy ul. Odlewniczej 3.

Węglin Południowy:

remont nawierzchni i chodników na ulicy Wrocławskiej, wykonanie prawoskrętów z ulicy Gęsiej do Jana Pawła II oraz z ulicy Jantarowej do Jana Pawła II, wykup działki pod budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie dzielnicy pomiędzy ulicami Jana Pawła II/Granitowej/Gęsia/Wróbla. Proponowane lokalizacje na terenie Dzielnicy Węglin Południowy 5/12, 9/13, 51/16, 62/6, 63/2, remont nawierzchni i chodników na ulicach Małopolskiej, Sandomierskiej, Kujawskiej, Śląskiej, Bieszczadzkiej, Radomskiej i Pomorskiej, remont zejścia/ schodów łączących ulicę Białostocką i Jana Pawła II, doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Roztocze przy ulicy Mazowieckiej, budowa ul. Rzeszowskiej, budowa oświetlenia na ulicy Bełżyckiej, remont nawierzchni ul. Bełżyckiej, budowa traktu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła (na wysokości przystanku komunikacji miejskiej ul. Kryształowa do ul. Onyksowej), budowa mini ronda na skrzyżowaniu ulicy Granitowej/Berylowej/Agatowej, wykup działek od prywatnych właścicieli w wąwozie Jana Pawła II, budowa ulicy Radomskiej od Poznańskiej do Podhalańskiej.

Węglin Północny:

realizacja inwestycji pt. „Rozbudowa ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowa ul. Tarniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. F. Skubiszewskiego oraz budowa kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. B. Liszkowskiego i ul. Laskowej”, uregulowanie spraw własnościowych, wykonanie dokumentacji projektowej i odtworzenie cieku wodnego ze zbiornikami retencyjnymi na odcinku od ulicy Wojciechowskiej do Konopnicy umożliwiającego projektowanie i realizację sieci kanalizacji deszczowej, a następnie ulic na Węglinie Północnym, przebudowa ulicy Wertera, remont ulicy Heloizy (remont nawierzchni), remont ulicy Ofelii (remont nawierzchni), remont ulicy Tristana (remont nawierzchni), remont ulicy Orlanda (remont nawierzchni), zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury drogowej na Osiedlu Lipniak, zaprojektowanie i wykonanie przebudowy terenu przy ul. Judyma pomiędzy al. Kraśnicką i DDK Węglin na przyjazny skwer – wizytówkę Dzielnicy Węglin Północny, przebudowa ulicy Zagłoby (remont nawierzchni, remont i budowa chodników, spowolnienie ruchu zgodnie z planem), budowa wiaty przystankowej na ul. Parysa/Heloizy 1, dalszy remont nawierzchni ulicy Szwejka (remont nawierzchni), remont ulicy Aksini (remont nawierzchni), dokończenie budowy ulicy Lipniak wraz z oświetleniem oraz z drogą rowerową, remont nawierzchni ulicy Poloniusza remont ulicy Boryny (remont nawierzchni), instalacja Stacji Rowerowej na ulicy Raszyńskiej na wysokości DPS „Betania”, budowa ulicy Abelarda, budowa chodnika od ul. Romanowskiego od przystanku autobusowego przy ul. Ofelii, dbałość o stan zieleni na dzielnicy – rewitalizacja istniejących terenów zielonych i zakładanie nowych, zlokalizowanych przy ulicach Boryny, Tatiany, Heloizy, Szwejka, ciąg terenów zielonych przy al. Kraśnickiej – wniosek o zwiększenie środków, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych na dzielnicy po sezonie zimowym, naprawa nawierzchni wykonanych z destruktu na dzielnicy po sezonie zimowym, remonty chodników osiedlowych przy współudziale mieszkańców, dofinansowanie imprezy osiedlowej „XIX Dzień Węglina” w 2020 r., dofinansowanie zajęć sportowych dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Wieniawa:

budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów działka nr 1 oraz 11 arkusz 4 obręb 26, remont murka przy blokach Al. Racławickie od Legionowej do Puławskiej, remont i modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku Al. Racławickich 11, w bramie ul. Poniatowskiego 4 oraz na odcinku łączącym bramę z ul. Poniatowskiego działka nr 83/15, wykup gruntu, skwer przy ul. Spadochroniarzy dz. Nr 3/51, remonty ulic: Junoszy, Skautów, Legionowej, Snopkowskiej, Popiełuszki, Ćwiklińskiej, Puławskiej, modernizacja placu zabaw na działce 83/15 przy ul. Poniatowskiego, utwardzenie dojazdu do garaży przy ul. Łopacińskiego na działce nr 23/13 obręb 26, remont chodnika ul. Junoszy przy budynkach nr 8, 4, 2, remont chodnika ul. Dubois po obu stronach, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Długosza, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Czwartaków, termomodernizacja Przedszkola nr 5 przy Al. Racławickich, remont drogi wewnętrznej oraz chodników na działce 36 wzdłuż budynków Al. Racławickie 27, 29, 31, remont nawierzchni placu na działce nr 14/11 przy ul. Zuchów, budowa siłowni przy Bursie Szkolnej nr 1 ul. Popiełuszki 7, remont cieknącego dachu w Przedszkolu nr 74 ul. Snopkowska 3/5, remont kuchni i zaplecza kuchennego oraz doposażenie w sprzęt AGD (piec indukcyjny) w Przedszkolu nr 74 ul. Snopkowska 3/5, wykonanie termoizolacji budynku w Przedszkolu Nr 74 ul. Snopkowka 3/5, doposażenie sal zajęciowych w pomoce i zabawki edukacyjne w Przedszkolu Nr 74 ul. Snopkowska 3/5, remont nawierzchni drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 5 działka nr 2/38 arkusz 5, obręb 26, naprawa i wymiana sieci kanalizacyjnej w Przedszkolu Nr 5 Al. Racławickie 42b, naprawa wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej w Przedszkolu Nr 5 Al. Racławickie 42b, wymiana szafek hydrantowych i ewentualnie zwiększenie ilości hydrantów w Przedszkolu nr 5 Al. Racławickie 42b, remont kuchni z zapleczem w Przedszkolu Nr 5 Al. Racławickie 42 b, remont łazienek, wymianę mieszaczy oraz zwiększenie ilości kabin w Przedszkolu Nr 5 Al. Racławickie 42b, wymiana wyeksploatowanych kamer w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica, budowa sali gimnastycznej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica a także remont boiska o nawierzchni tartanowej, remont przeszklonego dachu na patio szkoły oraz remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych szkoły, przebudowa systemu wentylacji w dobudowanej części budynku w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Królowej Jadwigi a także zakup szafek osobistych dostosowanych do potrzeb uczniów klas 4-8 oraz zakup 40 nowych komputerów wraz z oprogramowaniem do sal informatycznych, remont szatni w przyziemiu budynku szkoły dla klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja oraz remont toalety męskiej przy sali gimnastycznej, remont toalet (dostosowanie ich do potrzeb dzieci małych) oraz remont dwóch sal lekcyjnych, remont parkingu przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie Al. Racławickie 7, remont podłóg w budynkach socjalno-sanitarnych w kompleksie boisk Orlik przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie Al. Racławickie 7, rewitalizacja placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów 6 Nr działki 36 Arkusz 4 nr obrębu 26, własność Gmina Lublin.

Wrotków:

budowa szkoły podstawowej wraz z obiektami sportowymi – boiskiem wielofunkcyjnym (w okolicach osiedla Słoneczny Dom), budowa drogi wraz z infrastrukturą – starej części ul. Nałkowskich wraz z łącznikami dróg starej i nowej części, przebudowa ulicy Romera wraz z chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej wraz z równoległymi miejscami parkingowymi po stronie wschodniej, przebudowa ulicy Samsonowicza wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi i przedłużenie jej do ulicy Wapowskiego, budowa pętli autobusowej w okolicach ulicy Żeglarskiej, przebudowa skrzyżowania ulic Diamentowa – Wrotkowska z elementami dróg bezkolizyjnych, wymiana nawierzchni boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 30, dalsza przebudowa ul. Diamentowej w stronę ul. Zemborzyckiej wraz z remontem przylegających chodników i budowa ścieżki rowerowej, budowa domu kultury na terenie Dzielnicy Wrotków, budowa (przedłużenie) ul. Wapowskiego do ul. Wolińskiego, przebudowa ulicy Nałkowskich wraz z wykonaniem po obu jej stronach chodnika i ścieżki rowerowej od pętli autobusowej na ulicy Romera do ul. Żeglarskiej, przebudowa ulicy Energetyków, przebudowa ul. Wolińskiego (remont nawierzchni, budowa chodnika i miejsc parkingowych), przebudowa kładek na rzece Bystrzycy w rejonie Dzielnicy Wrotków oraz budowa kładki na rzece Bystrzycy na przedłużeniu działki nr 24, arkusz 29, obręb 43, budowa chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 24, arkusz 29, obręb 43, remont ulicy Medalionów, remont mostu na ul. Żeglarskiej, doposażenie siłowni pod chmurką na osiedlu Medalionów, dokończenie budowy ulicy ks. Granata poprzez wykonanie brakującego łącznika z ulicą Woronieckiego oraz budowa zatoczek autobusowych w pasie drogowym ulicy Zemborzyckiej, budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączącej ścieżkę rowerową przy rzece Bystrzycy z osiedlem Medalionów, opracowanie koncepcji dotyczącej powstania terenów zielonych na działkach wokół ppw. Jana Pawła II.

Za Cukrownią:

wykonanie projektu oraz realizacja kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej rejonu ul. Dzierżawnej – w części pozostałej po budowie Lubelskiego Lipca oraz kanalizacji sanitarnej na ul. Ciepłej, wymiana nawierzchni asfaltowej na ul. Przeskok, budowa czyli całkowita wymiana nawierzchni ul. Betonowej z kamienia na bitumiczną z wymianą krawężników oraz przebudową ciągów pieszych wraz z budową kanalizacji deszczowej, budowa parkingów przy ul. Ciepłej – połączona z budową Lubelskiego Lipca ’80, remont ul. Pocztowej i Placu Dworcowego, wymiana chodników na ul. 1-go Maja, bieżące utrzymanie skweru przy ul. Betonowej oraz Parku Ludowego, bieżące remonty nawierzchni ulic oraz ścieżek rowerowych naszej dzielnicy, wykonanie oświetlenia na działce 79/13 (przedłużenie ulicy Przeskok do rzeki), budowa miejsc parkingowych na ul. Nadłącznej, finansowanie działalności Punktu Kultury przy ul. 1-go Maja 35.

Zemborzyce:

kontynuacja remontu ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta, oświetlenie ulicy Krężnickiej od ulicy Pasiecznej do granic miasta, oświetlenie ulicy Pasiecznej, położenie warstwy bitumicznej na ulicy Pasiecznej od ul. Krężnickiej do ulicy Sarniej, oświetlenie ulicy Grzybowej w strefie zabudowy, wykonanie brakującego rowu odwadniającego między torami kolejowymi a ul. Krężnicką, kontynuacja oświetlenia ulicy Stary Gaj, Oświetlenie ulicy Ziołowej, oświetlenie ulicy Letniskowej, bieżące remonty ulic w Dzielnicy Zemborzyce, utworzenie Domu Kultury w Zemborzycach.

(opracowała Emilia Kalwińska)