Długa lista dzielnicowych potrzeb

Jak co roku dzielnice złożyły własne propozycje najpilniejszych zadań inwestycyjnych do przyszłorocznego budżetu miasta. Na liście są najbardziej palące problemy, z jakimi borykają się poszczególne lokalne społeczności.


Abramowice: wytyczenie i utwardzenie dróg łączących ulicę Wólczańską z ulicą Abramowicką, rozbudowa placu zabaw przy siedzibie dzielnicy Abramowice (ul. Abramowicka 122), wykonanie chodnika za krzyżem stojącym obok marketu Stokrotka przy ulicy Abramowickiej, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Podleśnej.

Bronowice: przebudowa ulicy Pogodnej wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, wykonanie wstępnej dokumentacji – wizualizacji Bronowickiego Centrum Kultury, remont ulicy Sokolej, wykonanie parkingów w pasie drogowym, remont ciągu pieszo-jezdnego od bloku Pogodna 38 do ul. Jesiennej, remont ulicy Bronowickiej, remont chodnika przy ul. Grabskiego na całej długości ulicy i wykonanie miejsc postojowych od ul. Pogodnej do ul. Łabędziej – opracowanie dokumentacji, przebudowa ul. Puchacza wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi.

Czechów Południowy: budowa jezdni wraz z chodnikiem, miejscami parkingowymi i oświetleniem na ul. Mackiewicza, remont drogi Lipińskiego (na odcinku Lipińskiego 7 – Północna) wraz z remontem chodników oraz parkingu między budynkami Lipińskiego 7 i Lipińskiego 11, budowa drogi (łącznika) od ul. Solidarności do ul. Północnej (na wysokości kościoła parafialnego Mariawitów pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy), budowa drogi pomiędzy budynkiem przy ul. Organowej 17 a Szeligowskiego 8, budowa drogi (łącznika) od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego, remont ulicy Solarza wraz z budową oświetlenia jezdni, remont ulicy Arnsztajnowej wraz z chodnikami, remont ul. Leśmiana wraz z chodnikami, remont ulicy Wójtowicza (po zmianie nazwy – Czaplińskiego) wraz z chodnikami, remont ulicy Technicznej wraz z chodnikiem, remont chodników po obu stronach ul. Północnej (na wysokości ulic Kosmowskiej do Rogowskiego 7), budowa chodnika (ok. 150 metrów) w wąwozie na odcinku od Pogotowia Ratunkowego przy Al. Kompozytorów Polskich do garaży w sąsiedztwie sklepu „Stokrotka” przy ul. Braci Wieniawskich, utworzenie dodatkowych miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Kiepury na zdewastowanych i rozjeżdżonych zatoczkach, wykonanie progów zwalniających na ul. Paganiniego oraz ul. Kiepury (na odcinku pomiędzy wiaduktem a ul. Kosmowskiej), budowa chodnika przy ulicy Koncertowej – od V Komisariatu Policji do już istniejącego, wykonanie oświetlenia chodnika po północnej stronie ul. Kameralnej na odcinku od ul. Lawinowej do wysokości budynku Kameralna 5, naprawa i pomalowanie zdewastowanego ogrodzenia wokół Przedszkola Specjalnego na osiedlu Karłowicza, wybudowanie parkingu przy Zespole Szkół nr 5 na osiedlu Karłowicza dla okolicznych szkół (obecnie szkoły korzystają z parkingów osiedlowych), wykonanie oznakowania drogi dojazdowej do Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego w Lublinie, wykonanie remontu boiska sportowego do piłki siatkowej na osiedlu Karłowicza, budowa oświetlenia chodników wokół budynku Przychodni Zdrowia i Filii MOPR przy al. Kompozytorów 8A, remont placu zabaw między blokami Lipińskiego 5 i Lipińskiego 11 (działka nr 19 obręb 5 arkusz 3), budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Smyczkowej, wykonanie nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych w wąwozie pomiędzy Al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego, remont i budowa pochylni przy schodach od ul. Paganiniego do przychodni na Kompozytorów, budowa schodów przy ul. Lipińskiego 5 a 7, założenie sygnalizacji świetlnej przy ul. Lipińskiego i Kiepury na przejściu dla pieszych lub zamontowanie urządzeń ostrzegawczych.

Czechów Północny: termomodernizacja budynku Przedszkola nr 75, wykonanie remontu nawierzchni ulicy Szwajcarskiej oraz przebudowa prawoskrętu z ulicy Szwajcarskiej w ulicę Choiny (poprzez budowę dodatkowego pasa dla samochodów wyjeżdżających z osiedla im. I.J. Paderewskiego), wykonanie remontu nawierzchni części ulic Leszetyckiego i Zakopiańskiej, budowa drogi łączącej ulice Melomanów i Operową z Rondem Kilara od strony górek czechowskich za kompleksem usługowo-handlowym (Luxmed, Rosmann, Lidl itd.), budowa miejsc parkingowych na działce 32/4 w pasie drogowym ulicy Harnasie w sąsiedztwie stacji trafo, remont ulic na osiedlu Choiny, w tym: a) Beskidzkiej i Sądeckiej, b) Sudeckiej i Izerskiej, c) Karpackiej i Świętokrzyskiej, d) Żywieckiej (wykonanie prac z podziałem na etapy), opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania terenów zieleni łączących ulicę Symfoniczną z ulicą Koncertową (tzw. Park Czechów – dotyczy następujących działek: arkusz 7 obręb 6 działki nr 1/44, 1/43, arkusz 6 obręb 6 działki nr 14/28. 14/27, arkusz 6 obręb 4 działki nr 1/2, 33/1, 7, 8, arkusz 8 obręb 6 działka nr 13, arkusz 5 obręb 4 działka nr 32/4), budowa ulicy Jurajskiej i wykonanie połączenia ulicy Jurajskiej z ulicą Sudecką/Żywiecką, zaprojektowanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu w dzielnicy Czechów Północny, zadaszenie i oświetlenie boiska z bandami hokejowymi do bike-polo znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 43, doświetlenie ulicy Paderewskiego na odcinku od ulicy Szwajcarskiej do ulicy Leszetyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka na wysokości budynku Paderewskiego 14), poszerzenie fragmentu ulicy Żelazowej Woli przy posesji Przedszkola nr 75 (równoległego do budynku Żelazowej Woli 5), rewitalizacja terenu Szkoły Podstawowej Nr 16, oświetlenie alejki (7 szt. latarni parkowych z oświetleniem LED) prowadzącej z osiedla Szymanowskiego do Szkoły Podstawowej Nr 43), doświetlenie ulic Gorczańskiej, Świętokrzyskiej i części Zelwerowicza (od Stokrotki do ulicy Choiny), wykonanie parkingu pomiędzy ulicami Paderewskiego i Harnasie a ulicą Zelwerowicza, rozbudowa parkingu na końcu ulicy Symfonicznej w sąsiedztwie budynku Żelazowej Woli 11, dokończenie remontu ulicy Żelazowej Woli, dokończenie budowy chodnika przy posesji Przedszkola nr 75 – połączenie z chodnikiem na boisku szkolnym, budowa fragmentu chodnika pomiędzy urządzeniami street workout a siłownią na wolnym powietrzu przy posesji Przedszkola nr 75, doświetlenie ul. Żelazowej Woli na skrzyżowaniu z ulicą Poturzyńską (przy posesji Przedszkola nr 75), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żywnego, Koncertowa, Melomanów, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu Paderewskiego.

Czuby Południowe: dokończenie Parku Jana Pawła II, modernizacja i zwiększenie pojemności pętli autobusowej na ul. Filaretów, budowa na osiedlu Poręba domu kultury na terenie wskazanym w MPZP, wraz z wykupem terenu od prywatnego właściciela, dokończenie remontu ul. Wyżynnej, wykonanie dwóch stacji roweru miejskiego: przy ul. Jana Pawła II obok przystanku „Szmaragdowa 02” oraz przy skrzyżowaniu ul. Granitowej z ul. Agatową, wykonanie dojścia i dojazdu do przystanku PKP Lublin-Zachód, remont ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od ul. Krochmalnej do ul. Janowskiej, wraz z zagospodarowaniem brzegu rzeki Bystrzycy na cele rekreacyjne, modernizacja przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, przebudowa systemu odprowadzania wody opadowej z wiaduktu zlokalizowanego w ciągu ul. Jana Pawła II, oraz jezdni na ul. Szafirowej na odcinku pod wiaduktem, przeprowadzenie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego część II w celu usunięcia przebiegu tzw. Trasy Zielonej na odcinku od ul. Krochmalnej do al. Kraśnickiej, remont parkingów przy ul. Szmaragdowej 4a i 36 wraz z chodnikiem przy ul. Szmaragdowej 4a, realizacja terenu zielonego przy ul. Szafirowej, w tzw. „Lasku na Porębie”, działka 73/92, obr. 27, wykonanie zatok postojowych wzdłuż budynków Turniowa 7 i Wyżynna 21, wykup od prywatnych właścicieli przeznaczonych pod funkcje publiczne działek 73/87, 73/88, 73/90 i 73/91 obr. 27.