Długie głosowania

Radna Edyta Rożek

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Chełm zaprzysiężono na radną Edytę Rożek. W mieście nie kupili jeszcze radnym tabletów, dlatego głosowania imienne są dość czasochłonne.

Edyta Rożek zastąpiła w radzie Artura Juszczaka, który zrezygnował z mandatu po tym, jak Jakub Banaszek powołał go na swojego zastępcę. Porządek wtorkowych obrad liczył piętnaście punktów. Żadna uchwała oprócz tej w sprawie bonifikaty do opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wywołała kontrowersji (bonifikatę obniżono z 95 do 60 proc.).

Podejmowanie uchwał poszłoby jednak sprawniej, gdyby radni dysponowali elektronicznymi urządzeniami do głosowania imiennego. Takim sprzętem dysponują już niektóre gminy w powiecie chełmskim, ale w mieście nie wysupłali jeszcze na to pieniędzy. Efekt jest taki, że przy podejmowaniu uchwał Longin Bożeński, przewodniczący Rady Miasta Chełm, musi wyczytywać nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej, a każdy z rajców oświadcza, czy jest „za”, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu.

Te formalności zajmują trochę czasu. Radni podjęli m.in. uchwały w sprawie zmian w budżecie, przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 r., a także programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2019-2021.

Zmieniono kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Radni wybrali też dwóch radnych do składu komisji bezpieczeństwa i porządku miasta Chełm.

Oddelegowano do niej Kamila Błaszczuka i Dariusza Grabczuka.
Na zakończenie przewodniczący Bożeński złożył życzenia świąteczne, a radnym radził zaparzyć sobie dobrej herbatki i przed choinką zanurzyć się w lekturze projektu budżetu na 2019 r., który uchwalony ma być na sesji pod koniec grudnia br. (mo)