Do domu slalomem

Ulica K. Skolimowskiej usiana jest dziurami

Gruntowe ulice Kamili Skolimowskiej i Wandy Rutkiewicz wymagają pilnych prac naprawczych – podnoszą właściciele okolicznych posesji i domów. Po opadach deszczu pokonanie tych ulic stanowi nie lada wyzwanie.


O usunięcie ubytków i wyrównanie nawierzchni obu ulic zwrócili się ostatnio do burmistrza radni Marcin Magier i Włodzimierz Radek (obaj z klubu radnych burmistrza Jaksona) . – Obecny stan nawierzchni ul. Skolimowskiej oraz ul. Rutkiewicz uniemożliwia bezpieczne i komfortowe użytkowanie drogi, przez co wiele osób ma problem z dotarciem na teren swoich posesji – mówi radny Magier. – Powstały tu liczne koleiny i zagłębienia, które po opadach zapełniają się wodą. Ubytki są na tyle głębokie, że wjazd w takie miejsce grozi uszkodzeniem auta. Dodatkowo cała nawierzchnia ulicy szybko zamienia się w błoto, co dodatkowo przyśpiesza powstawanie kolejnych ubytków. Droga w perspektywie czasu ma zostać gruntownie przebudowana, ale do czasu remontu mieszkańcy muszą z niej korzystać.

Sami mieszkańcy również wysłali do Ratusza pismo, w którym proszą o możliwie szybką poprawę stanu dróg.

– Obecny stan drogi zagraża bezpośrednio uszkodzeniem zawieszenia i innych elementów środków transportu. Sytuacja trwa zbyt długo i liczymy na szybką interwencję. Mając na uwadze fakt, że budowa tych ulic jest odległa, prosimy o wyrównanie w takiej technologii, która pozwoli funkcjonować nam do czasu właściwej budowy – napisali świdniczanie.

Problem mieszkańców obu ulic radny Magier poruszył także na ubiegłotygodniowej sesji.
Wiceburmistrz Marcin Dmowski zapewnił, że Ratusz również rozmawiał już z mieszkańcami i drogi zostaną poprawione. Wyrównanie ulicy Skolimowskiej zostało już zlecone. (w)