Do Hymnu w Razem

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Razem”, jako jedyna z Chełma, zakwalifikowała się do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu” dla szkół podstawowych, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa na lata 2017-2022”.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów szkoły hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. We wspólnym śpiewie wzięło udział 112 uczniów szkoły „Razem”. Dzieci zaprezentowały wyjątkowe dla każdego Polaka pieśni: „Rotę” oraz „Odę do Radości”, w związku z przypadającą 15. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Przesłuchanie konkursowe przed komisją wyznaczoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się w minioną środę, 15 maja. Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego hymnu narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Ocenie, przez jury centralne obecne przy wykonaniu, podlegają technika wykonawcza, interpretacja, całościowe wrażenie artystyczne, liczba śpiewających uczniów. Wyniki ogólnopolskiej rywalizacji konkursowej poznamy 11 czerwca br. (r)