Dobra passa trwa

Dwie dodatkowe umowy podpisze gmina Wojsławice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotyczą one rewitalizacji skweru Tadeusz Kościuszki i rozbudowy świetlicy w Hucie.


Na oba zadania gmina dostanie 150 tys. zł a prace mają być wykonane do maja przyszłego roku. W lipcu br. gmina dostała 4 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową i dziedzictwo kulturowe a w sierpniu na opracowanie programu rewitalizacji gminy Wojsławice.
– W ciągu ostatnich trzech lat pozyskaliśmy więcej unijnych pieniędzy niż w całym unijnym rozdaniu na lata 2007-2013 – cieszy się Henryk Gołębiowski, wójt Wojsławic.
Wtedy było to niespełna 1,9 mln zł. A teraz to już prawie 4,3 mln zł. (bf)