Docieplają DPS

Trwa termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej w Krasnymstawie.

Zadanie wykonywane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki pozyskane na ten cel przez władze powiatu krasnostawskiego pozwoliły na dofinansowanie tej wartej blisko 2,4 miliona inwestycji. (k)