Dodatki motywacyjne przyznane

Prezydent Agata Fisz przyznała dyrektorom placówek oświatowych dodatki motywacyjne na kolejne trzy miesiące. Podwyżki dostali jedynie dyrektorzy przedszkoli. W dalszym ciągu najwyższy dodatek ma Edyta Chudoba, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych.

Przyznane z 1 września br. przez Agatę Fisz dodatki motywacyjne obowiązywały do końca listopada. Z początkiem grudnia prezydent Chełma przyznała nowe dodatki. Podwyżki dostali dyrektorzy przedszkoli. O 50 zł wyższy dodatek mają: Wiesława Bronisz (PM nr 2) – 600 zł, Barbara Foryt (PM nr 8) – 450 zł i Elżbieta Głuszek (PM nr 10) – 600 zł. Podwyżkę w wysokości po 100 zł dostały z kolei: Dorota Hurko (PM nr 5) – 650 zł, Alina Ceglarska (PM nr 6) – 650 zł, Jadwiga Bednarczyk (PM nr 11) – 650 zł, Danuta Błażejczuk (PM nr 12) – 650 zł, Danuta Zagórska (PM nr 13) – 750 zł, Halina Kiełb (PM nr 14) – 650 zł, Jadwiga Guzowska (PM nr 15) – 650 zł.
Dyrektorom szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych prezydent Fisz utrzymała dodatki w dotychczasowej wysokości. Wciąż najwyższy dodatek w wysokości 1 300 zł ma Edyta Chudoba, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych. W tej kwocie ujęte jest też 500 zł za opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta. Prezydent najmniejszy dodatek, zresztą najniższy z możliwych, przyznała Marcie Klasurze, dyrektor II LO.
Przyznane przez Agatę Fisz dodatki motywacyjne dyrektorom, na okres od grudnia br. do końca lutego 2018 r., przedstawiają się następująco: Dorota Mandzińska (SP nr 2) – 600 zł, Barbara Anchimowicz (PM nr 4) – 650 zł, Ewa Jakubowicz-Machajska (SP nr 5) – 650 zł, Iwona Ceret (SP nr 11) – 750 zł, Bogdan Grochola (Gimnazjum nr 2) – 450 zł, Grażyna Cetera (SP nr 1) – 700 zł, Bożena Koniczuk (ZSP nr 3) – 650 zł, Wiesław Podgórski (SP nr 7) – 700 zł, Beata Kawalec (SP nr 8) – 650 zł, Teresa Kiwińska (I LO) – 800 zł, Marta Klasura (II LO) – 200 zł, Edyta Chudoba (ZSEiM) – 1 300 zł, Marzena Koprukowniak (IV LO) – 550 zł, Dorota Michalska (ZSBiG) – 550 zł, Barbara Baluk (ZST) – 800 zł, Marta Mazurek (ZSGiH) – 800 zł, Jarosław Wójcicki (ZSEiT) – 650 zł, Mieczysław Sawka (CKP) – 650 zł, Robert Szynaka (CKU) – 650 zł, Małgorzata Kwiecińska (ZWiPPP nr 1) – 600 zł, Anna Szewczyk (ZWiPPP nr 2) – 450 zł, Barbara Nizio (MDK) – 800 zł. (s)