Dokończą Wojsławicką

Pozostawiony w dotychczasowym stanie niewielki odcinek ul. Wojsławickiej przy cmentarzu komunalnym również będzie przebudowywany – zapowiadają drogowcy. Powodem przerwy w robotach drogowych są prace przy sieci energetycznej.

Niedawno zakończył się remont ulicy Wojsławickiej. Ulica ta doczekała się nowej nawierzchni, chodników, zatok przystankowych i oznakowania. Prace objęły nie tylko najbardziej ruchliwy odcinek od ronda turbinowego do al. 3 Maja, ale również gruntową drogę wzdłuż lasu Borek do granic miasta. Tam nową nawierzchnię zyskała również ścieżka rowerowa. W części ulicy biegnącej wzdłuż cmentarza komunalnego przebudowano parkingi, wyznaczając kolejne miejsca dla zmotoryzowanych mieszkańców. Zdziwienie wielu kierowców wywołało natomiast pozostawienie w niezmienionym stanie pokrytego kostką niewielkiego odcinka ul. Wojsławickiej, od zjazdu w os. Bazylany do granic cmentarza. Jak zapewniają urzędnicy, ten fragment ulicy również był ujęty w zakresie prac i dotyczył budowy nowej nawierzchni oraz przebudowy parkingu. Przyczyną wstrzymania robót stała się inna inwestycja.
– W trakcie prowadzonego remontu okazało się, że jeszcze pod koniec tego roku, w rejonie ulicy Wojsławickiej, prace ziemne planuje prowadzić zakład energetyczny – wyjaśnia Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – Oznaczałoby to, że nowa nawierzchnia ulicy i parking zostaną rozkopane.
Miasto podjęło zatem decyzję o wstrzymaniu robót na przyległym do cmentarza odcinku, a tym samym ograniczeniu zakresu całej inwestycji. Nie oznacza to jednak, iż ten fragment ulicy Wojsławickiej pozostanie w obecnym kształcie.
– Pieniądze, jakie mieliśmy przeznaczyć na ten odcinek, wróciły do budżetu miasta. Po zakończeniu prac zakładu energetycznego przystąpimy do zakończenia przebudowy ul. Wojsławickiej. Remont zostanie przeprowadzony jako odrębne zadanie, co będzie wymagało dodatkowego postępowania przetargowego – tłumaczy dyrektor Tomasik.
Z uwagi na zbliżającą się zimę i czas potrzebny na prowadzenie prac związanych z sieciami energetycznymi, dokończenie remontu ul. Wojsławickiej będzie mogło nastąpić najprawdopodobniej dopiero wiosną przyszłego roku.
To nie jedyne roboty, jakie miasto planuje w tej części Chełma w 2018 roku. Urzędnicy starać się będą o fundusze na dofinansowanie kompleksowej przebudowy skrzyżowania ul. Wojsławickiej i al. 3 Maja. Prace objąć miałyby również budowę drugiej nitki dwupasmowej drogi, od zjazdu do centrum handlowego aż do ul. Wojsławickiej. (s)