Doktor Paucz ze Złotym Otisem

Dr nauk medycznych Elżbieta Puacz z SP ZOZ w Krasnymstawie zdobyła Złotego Otisa – prestiżową nagrodę przyznawaną od 2004 roku lekarzom, farmaceutom, dziennikarzom i organizacjom zasłużonym dla poprawy ochrony zdrowia i leczenia pacjentów.

Jury nagrody doceniło doktor Paucz za organizację czterech ogólnopolskich akcji bezpłatnych badań profilaktycznych, podczas których przebadano 20 tys. Polaków.
– Były to akcje „Uwaga nerki”, „Nie mam HCV”, „Wygramy z cukrzycą” i „Sprawdź cholesterol u dziecka”. Podczas akcji „Nie mam HCV” tylko jednego dnia w 38 miastach Polski zostało przebadanych 9000 osób – mówi Andrzej Jarzębowski, dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie.

– Jesteśmy dumni, że nasi pracownicy włączają się w społeczne inicjatywy, które są organizowane dla dobra pacjentów i Polaków – dodaje.

Dr Elżbieta Paucz jest diagnostą laboratoryjnym, mikrobiologiem, byłym prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Stworzyła i kierowała Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej SPSK nr 1 w Lublinie, dziś kieruje Laboratorium Mikrobiologicznym z Pracownią Biologii Molekularnej SP ZOZ w Krasnymstawie. (kg)