Doktorat honoris causa dla prof. Solskiego

Prof. dr hab. Janusz Solski, kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Lublinie, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego.


Profesor Solski z uniwersytetem we Lwowie współpracuje już od 20 lat. Doktorat honoris causa odebrał podczas uroczystości związanych z 233. rocznicą utworzenia lwowskiej uczelni. – Efektem dotychczasowej współpracy jest współautorstwo profesora w dwóch ukraińskich akademickich podręcznikach z obszaru biochemii, członkostwo w komitecie naukowym ważnego ukraińskiego naukowego periodyku biochemicznego, a także opieka naukowa w jednym przewodzie habilitacyjnym – mówi Włodzimierz Matysiak, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jednym z efektów współpracy obu uczelni medycznych jest również cykliczna Lwowsko-Lubelska Konferencja Biochemii Eksperymentalnej i Klinicznej, odbywająca się naprzemiennie we Lwowie i Lublinie. (EM.K.)