Dokumentaliści lokalnej historii

Od lewej - Maria Lik, Karolina Śniatkowska i Anna Popielewicz

(10 listopada) W warszawskiej siedzibie redakcji gazety „Rzeczpospolita” odbyła się Gala Finałowa IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Historia i życie”, zorganizowanego przez wydawnictwo „Historia i życie”. Uczestniczyli w niej także uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie.

 

W tym roku tytuł projektu brzmiał: „Pasja przedsiębiorczości w historii rodzinnej, lokalnej, regionalnej”. Głównym założeniem organizatorów było zwrócenie uwagi młodych ludzi na dokonania zachowane w pamięci rodzinnej oraz na kartach historii okolicy, miasta lub regionu. W gali uczestniczyło 70 laureatów i gości – sponsorów. Gościem honorowym był dr Wiesław Rozłucki, ekonomista, który przybliżył zgromadzonym historię Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Chełmskie I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego reprezentowały na gali Karolina Śniatkowska i Maria Lik, które uzyskały tytuł laureatów i zajęły III miejsce w kategorii prac zbiorowych. Temat ich pracy brzmiał: „Pasja wypiekania od pokoleń”. Przybliżyły one dzieje piekarni stworzonej przez ród Grelów z Chełma.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobył też zespół, w którego skład wchodzili: Damian Gugała, Wiktoria Fornal i Karolina Popielnicka. Ich praca była poświęcona hucie szkła w Dubecznie i nosiła tytuł „Duma Dubeczna”. W kategorii prac indywidualnych wyróżnienie zdobyła Agnieszka Pukas, która zajęła się historią „Starej bednarni – manufaktury rodzinnej” stworzonej przez Zofię i Mariana Rzepeckich z Rejowca Fabrycznego. Wśród wyróżnionych nauczycieli – opiekunów prac znalazła się Anna Popielewicz. Nagrodę przyznano także I LO. (red)