Dołącz do AIESEC

Do 4 października trwa rekrutacja do oddziału lokalnego AIESEC w Lublinie. Działa on od 23 lat, jego członkowie realizują się w takich działach, jak: sprzedaż, marketing czy zarządzanie zasobami ludzkimi.


– Realizowane przez nas projekty, związane z prowadzeniem wymian międzynarodowych pozwalają młodym ludziom szerzyć otwartość na inne kultury i wspierać edukację społeczno-kulturową w naszym rejonie. Poprzez wykonywanie zadań w ramach organizowanych przedsięwzięć, młodzi ludzie mogą spróbować swoich sił w pozyskiwaniu partnerów, negocjacjach, tworzeniu kampanii promocyjnych, współpracy z mediami
i instytucjami, prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, czy organizacji wydarzeń – informuje Edyta Wojciechowska z AIESEC.
Działanie w projekcie to praktyczna lekcja tzw. kompetencji miękkich, takich jak praca w zespole (również multikulturowym), efektywna komunikacja, umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów. Aby dołączyć do AIESEC, należy najpierw wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.aiesec.pl/rekrutacja. Potem na kandydata czeka rozmowa rekrutacyjna oraz zadanie grupowe, podczas którego można podzielić się swoimi pomysłami i wspólnie z innymi wypracować sposób ich realizacji. Ostatnim etapem rekrutacji jest wyjazd na konferencję, podczas której można poszerzyć wiedzę o działalności w AIESEC i poznać członków oddziału.
Dodatkowe pytania można wysyłać na meila: aiesec.lublin@aiesec.net. Lubelskie biuro mieści się w akademiku Babilon przy ulicy Radziszewskiego 17 w pokoju nr 1 i jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 12 – 20.
AIESEC jest największą, niezależną organizacją skupiającą ponad 70 000 młodych ludzi w 122 krajach świata. Od niemal 70 lat celem stowarzyszenia jest rozwój cech liderskich poprzez możliwość tworzenia projektów wspierających realizację wymian międzynarodowych. MG