Dolina Bystrzycy ma być rekreacyjną perełką

Plan zagospodarowania doliny Bystrzycy na terenie Wrotkowa czeka na opinie mieszkańców

Do 26 marca miasto czeka na uwagi do wyłożonego 18 lutego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w dolinie Bystrzycy w rejonie Wrotkowa, a 4 marca zaprasza na publiczną dyskusję nad przedstawionym dokumentem.


Rewitalizacja doliny Bystrzycy to imponujące przedsięwzięcie, nad którym prace rozpoczęto jeszcze w 2012 roku, a którego koncepcję miasto przedstawiło pod koniec 2016 roku.

– Lublin zwraca się ku swojej rzece – zapowiedział wówczas prezydent Krzysztof Żuk, prezentując plan zakładający wykonanie do 2027 roku wielu inwestycji związanych przede wszystkim z rewitalizacją przyrzecznych parków oraz ośrodków takich jak marina, czy Lubelski Klub Jeździecki, stworzenie ogólnodostępnych plaż, kładek, nowych ścieżek rowerowych i przystani kajakowych.

Ratusz oszacował, że na zrealizowanie wszystkich zamierzeń potrzeba ok. 600 mln złotych, a ich wykonanie podzielił na etapy. W pierwszej kolejności zmiany miały objąć sąsiadujące z rzeką parki: Ludowy, Zawilcowa, Bronowicki, Rusałki, a dalej kolejne odcinki rzeki. Dwa pierwsze z wymienionych parków już zostały zrewitalizowane, Bronowicki i Rusałki jak pozostałe elementy koncepcji, czekają na realizację. W ubiegłym tygodniu miasto przedstawiło do konsultacji plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w dolinie Bystrzycy na terenie Wrotkowa. Prace nad nim trwały od 2012 roku.

– To wielki przełom dla Wrotkowa, a dla mnie ukoronowanie mojej pracy jako radnego. Od 2012 r. odbyliśmy dziesiątki spotkań, analiz, przekonywania ludzi, rozmów z przedstawicielami różnych środowisk. Można powiedzieć, że całe życie samorządowe koncentrowałem wokół idei rewitalizacji doliny Bystrzycy. Mieszkańcy czekają na to od lat – mówi radny miejski Piotr Popiel (PiS).

Według przedłożonego planu w miejscu obecnych nieużytków nad Bystrzycą powstanie park o powierzchni ok. 137 ha, który rozciągać się ma nad rzeką na odcinku od ul. Żeglarskiej do mostu kolejowego przy ul. Janowskiej. Na terenie parku, zdominowanego przez roślinność łąkową, powstałyby nowe alejki, kładki nad Bystrzycą, punkty widokowe i place zabaw. Na niektórych fragmentach terenu uwzględniono możliwość budowy punktów gastronomicznych, parkingów oraz zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

– Projekt uwzględnia ograniczenia wynikające z tego, że na terenie tym znajduje się Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz podziemne ujęcia wody. Rozwiązania zaproponowane w projekcie planu należny uznać za pozytywne dla środowiska, w tym dla bioróżnorodności. Są to przede wszystkim ustalenia dotyczące wysokiego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej czy obszaru przeznaczonego pod różne rodzaje zieleni – czytamy w prognozie oddziaływania inwestycji na środowisko – przygotowanej przez Ewę Pyryt z Wydziału Planowania UM Lublin.

Projekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ubiegłym tygodniu został udostępniony mieszkańcom. Można zapoznać się z nim w BIP UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne oraz osobiście w Wydziale Planowania przy ul. Wieniawskiej 14, (XII piętro, pokój nr 1206A) codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie poprzez kontakt e-mailowy: planowanie@lublin.eu lub telefoniczny: tel. 81 466 23 00.

Uwagi do konsultowanego planu można składać do 26 marca na piśmie: Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin lub drogą elektroniczną: planowanie@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wcześniej planowana jest dyskusja publiczna nad planem, która odbędzie się 4 marca o godzinie 14.00 w ratuszu przy Pl. Łokietka (parter, sala nr 2). W związku z obowiązującymi obostrzeniami covidowymi możliwe jest jej przeprowadzenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej, niezależnie od jej formy, należy zgłosić telefonicznie pod nr tel. 81 466 23 00 lub na adres e-mail: planowanie@lublin.eu do 2 marca. O formie dyskusji publicznej osoby, które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału, zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo.

Daniel Olbromski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here