Dołożą lecznicy

Prawie półtora miliona złotych przekaże swojemu szpitalowi Powiat Świdnicki. Środki zostaną przeznaczone m.in. na pokrycie ubiegłorocznej straty finansowej placówki.


Dzięki finansowej pomocy z powiatu SP ZOZ w Świdniku będzie mógł zrealizować zaplanowane na ten rok inwestycje. A lista rzeczy, które zamierza zrobić dyrekcja szpitala jest długa. Najważniejsze z nich to zakup, w ramach realizowanego programu unijnego, tomografu komputerowego, wraz z budową pracowni tomografii, modernizacja oddziału chorób wewnętrznych i remont wszystkich poradni specjalistycznych w budynku przy ul. Leśmiana.

– Bez dotacji powiatu wszelkie prace byłyby niemożliwe do zrealizowania – wyjaśnia Łukasz Reszka, starosta powiatu. – Nie było to łatwe, ale cieszę się, że udało się wygospodarować w budżecie taką kwotę. Dzięki temu zwiększy się komfort pacjentów oraz personelu medycznego placówki.

Przypomnijmy. W szpitalu trwają prace nad przygotowaniem programu naprawczego, do opracowania którego placówka jest zobowiązana w związku z wykazaną na koniec ubiegłego roku stratą. Jedną z głównych koncepcji na naprawę finansów jest połączenie świdnickiej lecznicy ze szpitalem powiatowym w Łęcznej, co wzbudza jednak niemałe kontrowersje zarówno wśród personelu jak i świdnickich pacjentów. Konkrety mają być znane we wrześniu, kiedy dyrektor SP ZOZ w Świdniku, Jacek Kamiński, przedstawi szczegóły programu naprawczego.

(opr. w)