Dom Seniora pod wyprzedaż

Czy w Domu Seniora faktycznie zamieszkają tylko seniorzy?

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa chce wystawić na sprzedaż lokale w postawionym niedawno, mimo protestów wielu mieszkańców, Domu Seniora na osiedlu Sienkiewicza. Tak można sądzić z wprowadzonego w ostatniej chwili pod obrady zbliżającego się w spółdzielni walnego zgromadzenia projektu uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie części udziałów w tej nieruchomości.


W poniedziałek, 20 maja, zarząd spółdzielni uzupełnił porządek obrad tegorocznego walnego zgromadzenia, które rozpoczyna się 3 czerwca, o nowy podpunkt. Mieszkańcy mają wyrazić swoje zdanie, czy są „za” czy „przeciw”, odpłatnemu zbyciu części udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Pana Wołodyjowskiego 17 o powierzchni 0, 7429 ha, (…) zabudowanej budynkiem opieki społecznej – „Dom Seniora”.

Gmach nie wszystkim w smak

Budowa budynku, który oficjalnie w dokumentach nosi nazwę Domu Seniora, budziła wielkie kontrowersje. Wiele spółdzielców protestowało przeciwko tej inwestycji, podnosząc, że dowiedziało się o niej, kiedy już było wydane pozwolenie na budowę, bo nigdy nie zgodziliby się na postawianie w samym centrum osiedla, kosztem terenów zielonych, wielkiego gmachu.

Zarzucili zarządowi LSM, że budynek jest stawiany niezgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym ten teren przeznaczony jest pod budownictwo socjalne, a stawiany gmach jest domem seniora tylko z nazwy, a faktycznie zwykłym apartamentowcem z mieszkaniami na sprzedaż, o czym miała świadczyć wielkość lokali wśród którym były 70-, a nawet ponad 90-metrowe.

Do tego spółdzielnia na inwestycję zaciągnęła pokaźny kredyt – 3 mln zł. Sprawa oparła się nawet o prokuraturę, ale budowy nie udało się zatrzymać. Od kilku miesięcy obiekt jest już gotowy, ale póki co stoi pusty. Wprowadzana przez zarząd LSM pod obrady walnego uchwała o wyrażeniu lub nie zgody na odpłatne zbycie części udziałów w nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Pana Wołodyjowskiego 17 o powierzchni 0, 7429 ha wydaje się potwierdzać przypuszczenia przeciwników budowy, że lokale w Domu Seniora będą sprzedawane każdemu kto chce, niekoniecznie osobom starszym wymagającym opieki.

W czym rzecz

Chcieliśmy dowiedzieć się w LSM, co dokładnie oznacza uchwała mająca być głosowana na walnym, ale z prezes spółdzielni nie udało się nam porozmawiać, a odpowiedź, jaką otrzymaliśmy na wysłane drogą mailową pytanie, niewtajemniczonym w sprawę niewiele wyjaśnia.

– „Prowadzona procedura ma na celu zasiedlenie budynku i finansowe rozliczenie inwestycji. Zbycie będzie dotyczyło części udziałów w nieruchomości. Informujemy, że budynek ma wydaną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie” – odpisał nam krótko zarząd spółdzielni.

Nadzór budowlny potwierdza fakt uzyskanie przez LSM pozwolenia na użytkowanie budynku. – Pozytywna decyzja o użytkowaniu dla tego obiektu wydana została 29 kwietnia br. – poinformował nas mec. Paweł Kwiecień, radca prawny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie. (EM.K.)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here